LOADING CLOSE

مقامات بالای بانکی بی‌اطلاع از نقض به داده‌ها

مقامات بالای بانکی بی‌اطلاع از نقض به داده‌ها

مقامات بالای بانکی بی‌اطلاع از نقض به داده‌ها

مقامات بالای بانکی بی‌اطلاع از نقض به داده‌ها : 

بر اساس گزارش “2016 Banking Outlook Survey” از شرکت KPMG، تصمیم‌گیرندگان در بانک‌ها از نقض‌های.داده‌ای در سازمان‌های خود بی‌اطلاع هستند. این مورد بیشتر از همه در.سطوح دوم مدیریت بالادستی رواج دارد. 12 از مدیران عامل از اینکه آیا شبکه‌های.سازمانی در دو سال گذشته نقض شدهربود بی‌اطلاع بودند و این تعداد مابین همکاران آنان به‌مراتب بالاتر بود.
در این گزارش آمده است که 47 از مدیران عامل و معاونین اجرایی.نمی‌توانستند با اطمینان بگویند که سازمان‌های.آنها تجربه نقض داده را داشتند. 72 نیز اقرار داشتند که نمی‌دانستند که واقعه‌ای اتفاق افتاده بود.

امنیت

بانک‌ها به‌طور مستر.تحت حملات مجرمین سایبری قرار می‌گیرند.و اینکه 12 از مدیران عامل بانک‌ها در جریان این مسئله نیستند.نگران‌کننده است. احتمال ضرر مالی به دلیل نقض سرقت داده‌ها ممکن است.با خسارت به سابقه یک سازمان و از بین رفتن.اعتمادسازی همراه باشد.
به خاطر حجم‌های مالی گسترده در حال گردش در این سازمان‌ها، بانک‌ها بیش از کسب‌وکارهای دیگر تحت حملات سایبری هستند. بانک‌ها تحت‌فشار زیادی برای افزایش امنیت خود هستند و به‌کارگیری یک استراتژی قوی و سطح بالا داخلی اولویت آنها بشمار می‌رود.

مقامات بالای بانکی بی‌اطلاع از نقض به داده‌ها

اطلاع از نقض به داده‌ها : 

بر اساس گزارش “2016 Banking Outlook Survey” از شرکت KPMG، تصمیم‌گیرندگان در بانک‌ها از نقض‌های.داده‌ای در سازمان‌های خود بی‌اطلاع هستند. این مورد بیشتر از همه در.سطوح دوم مدیریت بالادستی رواج دارد. 12 از مدیران عامل از اینکه آیا شبکه‌های سازمانی در دو سال گذشته نقض شدهربود بی‌اطلاع بودند و این تعداد مابین همکاران آنان به‌مراتب بالاتر بود.
در این گزارش آمده است که 47 از مدیران عامل و معاونین اجرایی.نمی‌توانستند با اطمینان بگویند که سازمان‌های.آنها تجربه نقض داده را داشتند. 72 نیز اقرار داشتند که نمی‌دانستند که واقعه‌ای اتفاق افتاده بود.

امنیت

بانک‌ها به‌طور مستر.تحت حملات مجرمین سایبری قرار می‌گیرند.و اینکه 12 از مدیران عامل بانک‌ها در جریان این مسئله نیستند.نگران‌کننده است. احتمال ضرر مالی به دلیل نقض سرقت داده‌ها ممکن است.با خسارت به سابقه یک سازمان و از بین رفتن.اعتمادسازی همراه باشد.
به خاطر حجم‌های مالی گسترده در حال گردش در این سازمان‌ها، بانک‌ها بیش از کسب‌وکارهای دیگر تحت حملات سایبری هستند. بانک‌ها تحت‌فشار زیادی برای افزایش امنیت خود هستند و به‌کارگیری یک استراتژی قوی و سطح بالا داخلی اولویت آنها بشمار می‌رود.

 

دیدگاهتان را بنویسید