LOADING CLOSE

احراز صلاحیت پارس فناوران خوارزم در دانش‌بنیان

احراز صلاحیت پارس فناوران خوارزم در دانش‌بنیان

احراز صلاحیت پارس فناوران خوارزم در دانش‌بنیان

احراز صلاحیت پارس فناوران خوارزم در دانش‌بنیان : 

شرکت پارس فناوران خوارزم در” فهرست شرکتها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانون” (دانش بنیان)

بر مبنای مصوبه “کارگروه ارزیابی و تشخیص.صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا” ، شرکت پارس.فناوران خوارزم در” فهرست شرکتها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانون”  قابل‌دسترسی.در سایت امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان (daneshbonyan.isti.ir) به‌عنوان شرکت تولیدکننده.کالاها و خدمات دانش‌بنیان، به مدت 2 سال.می‌تواند از تسهیلات «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان.و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات» استفاده نماید.
بدین‌وسیله ضمن تبریک بابت.احراز صلاحیت مجموعهء پارس فناوران خوارزم به‌عنوان.مجموعهء دانش‌بنیان از تک‌تک همکاران خود.قدردانی می‌نماید که این.مهم دستآورد وفاداری تمامی همکاران به تولید ملّی است. ضمناً وظیفهء خود میدانیم از تمامی مشتریان پارس فناوران.خوارزم که با پشتیبانی از این.مجموعه موجبات رشد ما را فراهم نمودند تقدیر نموده و این نشان را به ایشان.تقدیم نمائیم. امید است که ازاین‌پس قادر.به ارائهء محصولات و خدمات شایسته‌تری باشیم.

احراز صلاحیت پارس فناوران خوارزم در دانش‌بنیان

 

پارس فناوران 
شرکت پارس فناوران خوارزم در” فهرست شرکتها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانون” (دانش بنیان)

بر مبنای مصوبه “کارگروه ارزیابی و تشخیص.صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا” ، شرکت پارس.فناوران خوارزم در” فهرست شرکتها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانون”  قابل‌دسترسی.در سایت امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان (daneshbonyan.isti.ir) به‌عنوان شرکت تولیدکننده.کالاها و خدمات دانش‌بنیان، به مدت 2 سال.می‌تواند از تسهیلات «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان.و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات» استفاده نماید.
بدین‌وسیله ضمن تبریک بابت.احراز صلاحیت مجموعهء پارس فناوران خوارزم به‌عنوان.مجموعهء دانش‌بنیان از تک‌تک همکاران خود.قدردانی می‌نماید که این.مهم دستآورد وفاداری تمامی همکاران به تولید ملّی است. ضمناً وظیفهء خود میدانیم از تمامی مشتریان پارس فناوران.خوارزم که با پشتیبانی از این.مجموعه موجبات رشد ما را فراهم نمودند تقدیر نموده و این نشان را به ایشان.تقدیم نمائیم. امید است که ازاین‌پس قادر.به ارائهء محصولات و خدمات شایسته‌تری باشیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید