LOADING CLOSE

Apple از رمزنگاری دفاع میکند

Apple از رمزنگاری دفاع میکند

Apple از رمزنگاری دفاع میکند

Apple از رمزنگاری دفاع میکند

در یک مصاحبه با خبرگذاری CBS، مدیر عامل شرکت Apple، ،Tim Cook، از رمزنگاری دفاع کرد و بیان داشت که دنیا اهمیت این تکنولوژی را دست کم گرفته است.

او مخالفت خود را با امر تعضیف رمزنگاری بیان کرد و این امر را به “داشتن مجوز تفتیش توسط دولت ولی قادر نبودن به باز کردن صندوق عقب ماشین” توصیف کرد.

او توضیح داد که اگر راهی برای ورود به دستگاهی وجود داشته باشد، پس در یک مقطع زمانی فردی این راه را پیدا میکند. رمزنگاری در مقابل این امر ایجاد امنیت میکند.
در ادامه Tim Cookگفت که برخی پیشنهاد داده اند که ما باید یک درب پشتی داشته باشیم  اما در واقعیت با وجود یک backdoor همگی، یعنی افراد خوب یا بد، امکان ورود برای همه هست.

مجری برنامه بیان کرد که دولت ها نیاز به دسترسی به اطلاعات رمزگذاری شده در موارد امنیت ملی و فعالیت های مجرمین وجود دارد که در جواب مدیر عامل شرکت Apple گفت که هنوز توانایی فنی دسترسی به این داده ها وجود ندارد.

اما او گفت که از لحاظ قانونی اگر یک مجور تفتیش صادر شود شرکت Apple با کمال میل این درخواست را اجرا میکند. او گفت که اعتقاد ندارد که محرمانگی باید در مقابل امنیت ملی قرار گیرد و باید امریکا هر دو را داشته باشد.

این مطلب در گذشته نیز توسط Cook

بیان شده است و وی گفته که موارد محرمانگی و امنیت ملی با هم مطابقت دارند و اجزا واجب قانون اساسی امریکا می باشند. او در اکتبر امسال در کالفرنیا اظهار داشته بود که ما فکر میکنیم که اهمیت محرمانگی در طول زمان و با درک مردم از اینکه بخش خصوصی زندگی آنها در معرض دید همه است و برای انواع فعالیت ها استفاده میشود افزایش خواهد یافت. ما فکر میکنیم که رمزنگاری برای دنیای امروز اجباری است و ارزو داشتم این گونه نبود.

 

دیدگاهتان را بنویسید