LOADING CLOSE

هکر کامپیوتر UConnect خودرو Chrysler از تویتر استعفا داد

هکر کامپیوتر UConnect خودرو Chrysler از تویتر استعفا داد

هکر کامپیوتر UConnect خودرو Chrysler از تویتر استعفا داد

هکر کامپیوتر UConnect خودرو Chrysler از تویتر استعفا داد

در چند هفته گذشته ویدئویی انتشار یافت که نشان داد دو محقق امنیتی سرشناس (Charlie Miller و Chris Valasek ) با استفاده از موبایل و لپ‌تاپ، کنترل فرمان، ترمزها، سرعت و GPS یک جیپ Cherokee را به دست گرفتند. آنها پس نشاندن یک خبرنگار در داخل خودرو درب‌های آنرا قفل کردند. این هک از طریق کامپیوتر UConnect خودرو انجام گرفت. این سیستم به راننده اجازه می‌دهد که خودرو را از طریق یک اپ موبایلی روشن کند و درب آنرا نیز قفل نمایند.

به گزارش خبرگزاری رویترز و دیگر رسانه‌ها، یکی از این هکرها و محقق امنیتی به نام Charlie Miller بدون دلیل و یا ارائه توضیح از شغل مهندسی خود در رسانه Twitter استعفا داده است. او درگذشته یکی از هکرهای سازمان امنیت ملی (National Security Agency) آمریکا بوده است و تا امروز به مدت سه سال در تویی‌تر اشتغال داشته است.

newsimage250715

Fiat Chrysler Hack

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال

هکر کامپیوتر UConnect خودرو Chrysler از تویتر استعفا دادایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی

ایرانی، فایروال بومیهکر کامپیوتر UConnect خودرو Chrysler از تویتر استعفا داداکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی

دیدگاهتان را بنویسید