LOADING CLOSE

چین “توپ اینترنتی یا Internet Cannon” دارد

چین "توپ اینترنتی یا Internet Cannon" دارد

چین “توپ اینترنتی یا Internet Cannon” دارد

چین “توپ اینترنتی یا Internet Cannon” دارد

طبق آخرین گزارشات در فضای وب کشور چین به یک توپ اینترنتی دست یافته است.

در میان هکرها “توپ اینترنتی” یک نرم افزار است که بدان “Low Orbit Ion Cannon (LOIC or WebLOIC)” میگویند.

این نرم افزار یک برنامه کامپیوتری است که برای فورس کردن سربار های ترافیک یا DoS (force traffic overloads) بر روی سایت های هدف قرار داده شده استفاده میگردد.

دولت چین میخواهد این برنامه را برای سانسور کردن سایت هایی که نامناسب میداند استفاده کند.

با فورس کردن سربار های ترافیک و کد های مخرب بر روی سایت ها، کاربرها دیگر قادر به بازدید از این سایت ها نخواهند بود. این ابزار جدید سایبری هماهنگ با دیواره آتش آن کشور برای سانسور کردن محتوای وب توسط دولت استفاده میشود.

یکسری از توسعه دهندگان وب (script kiddies and activists) یکسال است از آن استفاده میکنند و برای آنها این ابزار تازگی ندارد.

باید گفت که آمریکا نیز دارای چنین برنامه ای هست و آمریکا نیز ترافیک وب را کنترل میکند. البته شواهدی برای کنترل ترافیک داخلی وب در کشور آمریکا وجود ندارد.

 

 

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی

 

دیدگاهتان را بنویسید