LOADING CLOSE

پنهان سازی بدافزار در صفحات بازی قلابی در سایت Steam

پنهان سازی بدافزار در صفحات بازی قلابی در سایت Steam

پنهان سازی بدافزار در صفحات بازی قلابی در سایت Steam

پنهان سازی بدافزار در صفحات بازی قلابی در سایت Steam

افرادی که به بازی های آنلاین علاقه مند هستند، بهتر است در زمان دانلود به صفحات بازی قلابی در سایت Steam توجه کنند.

بعد از مشاهده چندین صفحه بازی کلون (Clone) با اسامی قلابی و تحقیق مورد پنهان سازی بدافزار در این صفحات کشف شد.

این صفحات در بخش Concepts سایت Steam دیده شد.

 

این صفحات به ظاهر اصلی (original) به نظر می آمدند و اسامی ، تبلیغات و تیزر، Screenshot، توضیحات رسمی داشتند.

 

اما وقتی روی آنها کلیک میشد، قربانی به یک سایت دانلود بدافزار هدایت میشد.

یک نمونه از این صفحات قلابی به نام ” Octopus City Blue” از indie studio بود. توسعه دهندگان بازی به محض کشف این سایت ها آنها را گزارش کردند اما صفحات مربوط پس از چند روز هنوز در سایت Steam فعال بودند.

پنهان سازی بدافزار در صفحات بازی قلابی در سایت Steam

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی

 

پنهان سازی بدافزار در صفحات بازی قلابی در سایت Steam

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی

دیدگاهتان را بنویسید