LOADING CLOSE

افزایش 84 درصدی نگرانی در مورد امنیت در سال 2015

افزایش 84 درصدی نگرانی در مورد امنیت در سال 2015

افزایش 84 درصدی نگرانی در مورد امنیت در سال 2015

افزایش 84 درصدی نگرانی

در آخرین تحقیق سایت Tech Pro Research وابسته به ZDNet، آمار ارائه شده از شرکت کنندگان نشان داد که 84 از آنان.نگران امنیت و خصوصی نگه داشتن اطلاعات خود هستند. پس از موارد هک ها، حملات و دزدی اطلاعات در.سال 2014 این نگرانی افزایش یافته است.

در سال 2013 نیز چنین تحقیقی توسط Tech Pro Research انجام شد و با این تحقیق اخیر مقایسه گردید. گفته میشود که شرکت.ها و سازمان ها.در دور دنیا مورد هک، حملات و دزدی اطلاعات (malware، تهدید های داخلی، سوء استفاده از آسیب پذیری ها) قرار گرفتند و بسیاری از آنها نیاز به پچ های (Patch) فوری یا اضطراری داشتند که بخش های IT و روال کار یوزر ها را مختل نمود. به غیر از سازمان ها افراد معروف نیز هدف قرار گرفتند و حساب های کلاود آنان هک شد و اطلاعات .و عکس های آنها در معرض دید عموم قرار گرفت.
آمار از  Tech Pro Researchنشان داد که:

نگرانی ها امنیت و.خصوصی نگه داشتن اطلاعات به شرح ذیل است:
tt    44 از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که موارد هک، حملات و دزدی اطلاعات به.شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
rr    43 از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که موارد هک، حملات و دزدی اطلاعات.به مقدار کمی افزایش خواهد یافت.
t   13 از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که موارد هک، حملات.و دزدی اطلاعات تغییرنخواهد یافت.
uu    1 از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که موارد هک، حملات.و دزدی اطلاعات کاهش خواهد یافت.
pp    هیچ یک از شرکت کنندگان اعتقاد نداشتند که موارد هک، حملات و دزدی اطلاعات.به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت.
همگی شرکت کنندگان.انتظار داشتند که باید خود را برای مبارزه.با موارد ضد امنیتی سال آینده آماده کنند.

وضعیت امنیت و خصوصی.نگه داشتن اطلاعات به شرح ذیل است:
tt    21 معتقد بودند که وضعیت امنیت و خصوصی نگه داشتن.اطلاعات به شکل چشمگیری امن تر خواهد بود.
yy    38 معتقد بودند که وضعیت امنیت و خصوصی.نگه داشتن اطلاعات تا حدی امن تر خواهد بود.
tt    32 معتقد بودند که وضعیت امنیت.و خصوصی نگه داشتن اطلاعات به همان روال قبلی.خواهد ماند و تغییر نخواهد کرد.
ee    8 معتقد بودند که وضعیت امنیت و خصوصی نگه داشتن.اطلاعات کمی ناامن تر خواهد بود.
rr    1 معتقد بودند که وضعیت امنیت و.خصوصی نگه داشتن اطلاعات به شکل چشمگیری ناامن تر خواهد بود.
aa    1 از وضعیت امنیت و خصوصی نگه داشتن.اطلاعات دیدگاهی نداشتند.

بسیاری از شرکت کنندگان مطمئن بودند که میتوانند تهدید های امنیتی را مدیریت کنند.و 59 گمان داشتند که در سال 2015 از ایمنی بالاتری برخوردار خواهند بود. 32 از آنها تغییری در وضعیت امنیت و خصوصی نگه داشتن اطلاعات.سازمان خود پیش بینی نمیکردند. 9 انتظار داشتند که در سال جدید وضعیت.ایمنی پایین تری داشته باشند.

این مطالعه به این نکته پی برد که 35 از سازمان ها گونه ای از آسیپ پذیری.امنیت و خصوصی نگه داشتن اطلاعات را در سال 2014 تجربه نموده که 11 از این حملات موارد عمده.بوده و 24 موارد جزئی بوده است. در این مطالعه شرکت های بزرگ و کوچک همگی آسیب پذیری را تجربه نمودند و حدود 1000 کارمند احتمالآ تجربه آسیب.پذیری را داشته اند که 40 آنان موارد آسیب پذیری امنیتی را به خود دیدند و 32 از این تعداد شرکت هایی.با کمتر از 50 کارمند بوده اند.

صنایع دولتی بیشترین هک ها و حملات را در سال 2014 به خود دیدند.اما صنعت آموزش هیچ گونه آسیبی در این زمینه ندید.
مطلب جالب اینجاست که نیمی از 144 شرکت کننده در این.مطالعه بیان داشتند که هزینه امنیتی آنها افزایش خواهد یافت اما فقط 15 از آنان افزایش چشمگیری به بودجه خود دادند. 35 ازآنها اظهار داشتند که افزایش.بودجه امنیتی کمی در راه است. 44 بیان داشتند که وضعیت بودجه آنها به همان مقدار قبل خواهد ماند. 6 کمی کاهش و 1 .کاهش چشم گیری را پیش بینی کردند.
با نگاه به آمار بالا میتوان گقت که مسئله وضعیت امنیت و خصوصی نگه داشتن.اطلاعات با چالش های زیادی مواجه است اما اکثریت شرکت کنندگان و سازمان های آنان از داشتن وضیعت و برنامه ریزی مناسب در قبال برخورد با موارد.امنیت و خصوصی نگه داشتن اطلاعات مطمئن بودند.

در اینجا میتوان گفت که کلیه سازمان ها باید موارد هک ها و حملات، وضعیت امنیت.و خصوصی نگه داشتن اطلاعات را کاملآ جدی بگیرند و هزینه های بیشتری به این گزینه اختصاص دهند تا با ورود به.سال جدید و با آمدن حملات و تهدید های جدید غافلگیر نشوند.

دیدگاهتان را بنویسید