LOADING CLOSE

اطلاعات پرواز مشتری United Airlines نقض شد

اطلاعات پرواز مشتری United Airlines نقض شد

اطلاعات پرواز مشتری United Airlines نقض شد

اطلاعات پرواز مشتری United Airlines نقض شد

به نقل از Bloomberg اطلاعات پرواز یک مشتری United Airlines آمریکایی نقض شده است. این مورد در ماه می یا جون 2015 کشف شد و نقض مربوط به اعلامیه پرواز این خط هواپیمایی مربوط است.

در میان داده‌های سرقت رفته اطلاعات پروازی مسافرین، مبدأها و مقصدها می‌باشد. این نقض که تابه‌حال گزارش نشده بود، احتمالاً خطوط هوایی امریکا را در لیست استراتژیک صنایع و سازمان‌های آسیب‌پذیر آمریکایی قرار می‌دهد و ممکن است به سرقت اطلاعات از 21.5 میلیون کارمند آمریکایی نیز مرتبط باشد.

سخنگوی این خطوط هوایی گفت که گزارش انتشاریافته بر اساس تفکر و تعمق بوده و اطلاعات خصوصی مسافران امن است. درعین‌حال او تائید نکرد که نقضی صورت گرفته است.

در روزهای اخیر دو محقق امنیتی 14 آسیب‌پذیری را در عملیات خطوط هوایی United Airlines کشف نمودند و این شرکت به این دو نفر دو میلیون مایل پرواز مجانی اهدا نمود.
مجرمین سایبری به نظر می‌رسد افرادی باشند که اطلاعات 21.5 میلیون کارمند آمریکایی از دفتر مدیریت پرسنلی (Office of Personnel Management) آمریکا سرقت کردند. این آمار یعنی سرقت اطلاعات حساس و شخصی 7.1 جمعیت کشور آمریکا.

این‌یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های سایبری در دنیا به شمار می‌رود. این حمله سایبری در آوریل 2015 شناسایی گردید. احتمال ارتباط دهی این حجم اطلاعات سرقت رفته وجود دارد که ممکن است درنهایت به اخاذی از افراد ختم شود.

دیدگاهتان را بنویسید