LOADING CLOSE

بازار دیجیتال یکپارچه در اروپا (Digital Single Market)

بازار دیجیتال یکپارچه در اروپا (Digital Single Market)

بازار دیجیتال یکپارچه در اروپا (Digital Single Market)

بازار دیجیتال یکپارچه در اروپا (Digital Single Market)

 

کمیسیون اتحادیه اروپا اخیرآ استراتژی جدیدی را در پیش گرفته است. این سازمان میخواهد که بازار دیجیتال اروپا را یکپارچه نماید. الویت های سازمان موارد قید شده ذیل است.

•    به دلیل طبیعت “تکنولوژی دیجیتال بدون مرز” دیگر منطقی نیست که در اتحادیه اروپا هر کشور قوانین جداگانه برای خدمات ارتباطات و مخابرات، حق تکثیر، ماحفظت از داده ها و مدیریت بند های رادیویی داشته باشد.

•    با بوجود آوردن “بازار دیجیتال یکپارچه” اروپا میتواند تا 340 بیلیون یورو رشد مالی، صد ها هزار امکانات شغلی بوجود آورد و یک جامعه فعال بر اساس دانش داشته باشد.

•    دورنمای داشتن یک “بازار دیجیتال یکپارچه” دیجیتال نمودن، یکدست کردن و آزادی، همچنین افزایش رشد و کار در آن قاره است.
اهداف سازمان موارد قید شده ذیل است.

•    نهایی کردن سریع مذاکرات در مورد قوانین محافظت از داده ها
•    ایجاد انگیزه فراتر در اصلاحات قوانین ارتباطات و مخابرات در حال تغییر
•    تغییر قوانین حق تکثیر برای انعکاس تکنولوژی های جدید، ساده سازی و شفاف سازی چنین قوانینی
•    ساده سازی قوانین مصرف در زمان خرید آنلاین
•    ایجاد روش های راحت تر برای نوآورانی که میخواهند شرکت جدید تاسیس نمایند
•    افزایش سریع توانایی ها و یادگیری دیجیتال
•    داشتن محتوا و خدمات آنلاین صرفه نظر از کشور اقامت در محدوده اتحادیه اروپا
در واقع با اجرای این استراتژی اتحادیه اروپا در شبکه های دیجیتال خود بهبود بوجود آورده و یک اقتصاد دیجیتالی را آن اتحادیه ایجاد خواهد نمود. موانعی مانند محدودیت مرزهای جقرافیایی، کمبود نوآوری بین مرزی و دیگر چالش های فنی که در حال حاضر باعث میگردد که بسیاری از ساکنین اتحادیه از خدمات دیجیتال بین مرزی استفاده کنند (خرید آنلاین و انتقال محصولات دیجیتالی) از میان برداشته خواهد شد.

در حال حاضر کسب و کار نوآور فقط در بازار های ملی خود فعالیت دارند و داشتن بازار دیجیتال یکپارچه این مانع را از پیش پا بر میدارد. این یک تلاش سخت است ولی باید از نقطه ای استارت بخورد.  اروپا نیز از منافع زیادی مانند خدمات برتر، حضور فراتر مردم و کسب و کار ها و ایجاد مشاغل جدید بهره خواهد برد.

بازار دیجیتال یکپارچه در اتحادیه اروپا مدتی است که مطرح بوده و با بوجود آمدن دنیای موبایل، خدمات کلاود و تمرکز بر امنیت سایبری این امر ضروری شده است. اروپا نمیتواند با داشتن پراکندگی خدمات ارتباطات و مخابرات، دیجیتال، حق تکثیر، امنیت IT و محافظت از داده ها در 28 کشور جلوداردر تکامل علم دیجیتال باشد. چون انگلستان در حال حاضر اولین اقتصاد دیجیتال آن اتحادیه است، این کشور بیشترین بهره را خواهد برد.

در آمار سال 2014، 50 ساکنین اتحادیه اروپا خرید آنلاین داشتند اما فقط 15 ساکنین اتحادیه اروپا از اینترنت برای خرید از دیگر کشور های اتحادیه اروپا استفاده کردند. یکی از اهداف دیگر این سیاست از میان برداشتن موانع قراردادی و خصوصی برای e-commerce بین مرزی است.

 

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی

دیدگاهتان را بنویسید