LOADING CLOSE

عدم آمادگی مواضع هسته‌ای کشورها برای حملات سایبری

عدم آمادگی مواضع هسته‌ای کشورها برای حملات سایبری

عدم آمادگی مواضع هسته‌ای کشورها برای حملات سایبری

عدم آمادگی مواضع هسته‌ای کشورها برای حملات سایبری

بر اساس گزارش جدید نسخه سوم تهدیدهای امنیتی به سایت‌های هسته‌ای (Nuclear Threat Initiative’s Nuclear Security Index  یا (NTI)) نیمی از کشورهای بررسی و تحلیل‌شده حتی یکی از نیازهای لازم را برای محافظت از سایت‌های هسته‌ای خود برقرار نکرده‌اند.

این یعنی سایت‌های هسته‌ای در سراسر جهان دارای امنیت کم یا بدون امنیت در مقابل حملات سایبری هستند.
از 24 کشور مطالعه شده، با مواد هسته‌ای قابل‌استفاده به‌عنوان صلاح، 9 کشور بیشترین امتیاز را برای امنیت سایبری دریافت کردند که یعنی بسیاری از کشورها جدیت در حال رشد این تهدید را دست‌کم گرفته‌اند.

چند کشور که سطح امنیت آنها پایین بود شامل چین، آرژانتین، ازبکستان، ایتالیا، بلژیک و ایران می‌باشند.
این برای اولین بار است که NTI آسیب‌پذیری سایبری سیستم‌های امنیتی هسته‌ای جهانی را تحلیل نموده است که نتیجه آن کشف ضعف‌های امنیتی گسترده بود.

مانند بقیه زیرساخت دارهای اساسی، زیرساخت دارهای هسته‌ای نیز در مقابل حملات سایبری ضعف دارند. این مسئله نگران‌کننده است چون هر نوع حمله‌بر روی سایت‌های هسته‌ای عواقب بسیار جدی خواهد داشت.

چنین حملاتی ممکن است که به سرقت مواد هسته‌ای یا عملیات تخریب منجر شود.
این سازمان به‌تمامی کشورها، به‌خصوص کشورهای با ریسک بالاتر، توصیه می‌کند که حملات سایبری بر روی مواضع هسته‌ای را در درون تحلیل تهدیدهای ملی خود گنجانده و آنها را جدی تلقی کنند.

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی

دیدگاهتان را بنویسید