LOADING CLOSE

اثر ابزار های امنیتی در مقابله با تهدید بر امنیت شبکه

اثر ابزار های امنیتی در مقابله با تهدید بر امنیت شبکه

اثر ابزار های امنیتی در مقابله با تهدید بر امنیت شبکه

اثر ابزار های امنیتی در مقابله با تهدید بر امنیت شبکه

بر اساس گزارش گارتنر (Gartner Inc.) استاندارد های هوشمند و امنیتی برای مقابله با تهدید ها لازم است ولی عامل مهم در این قضیه اعتماد میباشد. سوالات ذیل برای اعتماد سازی به ارائه دهنده خدمات و ابزار های امنیتی به شرح ذیل است.
•    شما به چه کسی میتوانید اعتماد کنید که اطلاعات جمع آوری شده شبکه ای سازمان شما را محفوظ نگاه دارد؟
•    یک سازمان به چه منابع هوشمند خاصی میتواند اعتماد کند؟
•    آیا سازمان ها به توصیه شرکت های ثالث عمل میکنند؟
•    سازمان ها چگونه در زمان آسیب پذیری خود را برای پاسخ و عکس العمل باید برنامه ریزی و مدیریت کنند و تاکتیک و استراتژی آنها چیست؟
واقعیت اینست که سازمان ها اغلب اوقات، هزینه و پرسنل کافی را برای اجرآ امور بالا ندارند. منابع محدود است و حملات و تهدید ها همیشه از ما چند قدم جلو تر میباشند. بهتر است قبل از قضاوت و تصمیم گیری به موارد زیر فکر کنیم.
•    شما به دنبال انجام چه کاری هستید؟
شاید سازمان شما باید یک تهدید برنامه یا سخت افزار امنیتی خاص را در صنعت یا زمینه کاری خود بررسی کند یا شاید ریسک های IT باید به حداقل برسد. شاید فقط برای موارد بازرسی سازمانی باید محصولی را موجود داشته باشید. آیا سازمان شما نیاز به یک منبع Open Source دارد؟ شاید بهتر است از یک ارائه دهنده خدمات تجاری استفاده کنید؟
بسیاری از ما با در نظر گرفتن “اهمیت و دلیل” در خدمات امنیتی سرمایه گذاری میکنیم. بهتر است هدف خود را مشخص کنید.
•    در زمان انتخاب نرم افزار یا سخت افزار امنیتی کدام تکنولوژی را باید در نظر گرفت؟
مواردی که باید شامل یک نرم افزار یا سخت افزار امنیتی باشد از جمله محافظت از Malware، آنالیز شبکه، مانیتورینگ رسانه های اجتماعی، ارتباط وقایع، سیستم های امنیت اطلاعات، مدیریت وقایع و محافظت از برند سازمانی میباشد.
•    مدیریت امنیت شبکه به عهده چه کسی است؟
با انتخاب یک نرم افزار یا سخت افزار جدید شما باید منابع یا پرسنل جدیدی را برای امنیت شبکه سازمان فعال کند. آیا بودجه شما توان پوشش آنرا دارد؟
•    نحوه اندازه گیری موفقیت داشتن و کار با ابزار های امنیتی چیست؟
داشتن یک نرم افزار یا سخت افزار جدید در اول کار عالی و هیجانی به نظر میرسد اما در یک مقطع شما به دست یابی به نتایج قابل لمس ناشی از به کار گیری آن خواهید بود و از محصول نو انتظار دارید فراتر از محصولات موجود امنیتی شما عمل کند. پس برای اندازه گیری موفقیت محصول باید با آمار ها، گزارشات و اطلاعات ارائه شده از محصول را با اثر کار آن در کل سازمان خود برآورد کنید.
در نهایت هدف همه ابزار ها و منابع امنیتی کمک به سازمان است تا آن مجموعه تصمیمات اساسی برای به حداقل رسانیدن انواع ریسک ها و تهدید ها را اتخاذ کند. شما میتوانید برترین آمارهای اطلاعاتی، بهترین تکنولوژی های امنیتی و محصولات امنیتی برتر دنیا را داشته باشید و تمامی برنامه ریزی شما بدون نقص باشد اما ممکن است شبکه شما با نداشتن بسیاری از پروسه های ضروری IT و مدیریت امنیت آسیب پذیر باشد.
بر حسب منطق و گزارشات سالانه نقض و نفوذ به اطلاعات، بسیاری از سازمان ها باید آسیب پذیری های امنیتی خود را قبل از مطالعات گسترده در زمینه تهدید ها پوشش دهند. شما اگر سورس و منبع ضعف و آسیب پذیری خود را درست کنید، هکر ها و مجرمین برای شما تهدید به حساب نخواهند آمد. بسیاری از ما گمان میکنیم که ارائه دهندگان خدمات امنیتی و سازمان های دولتی در حال مدیریت بر تهدید ها و حملات هستند و یا الویت آن را در صدر نمیدانیم  و این دیدگاه اشتباه است. هر سازمان یا شرکتی باید به فکر دفاع از خود باشد. پیشگیری بهتر از درمان است.

اثر ابزار های امنیتی در مقابله با تهدید بر امنیت شبکه

دیدگاهتان را بنویسید