LOADING CLOSE

دزدی اطلاعات از دانشگاه شیکاگو

دزدی اطلاعات از دانشگاه شیکاگو

دزدی اطلاعات از دانشگاه شیکاگو

دزدی اطلاعات از دانشگاه شیکاگو

به نقل از یک منبع وکالت در آمریکا در ماه گذشته یک نقض اطلاعاتی در بخش علوم زیست شناسی (Biological Sciences Division ) دانشگاه شیکاگو، آمریکا باعث فاش اطلاعات مربوط به کارکنان حال و گذشته بعلاوه دانشجویان آن موسسه گردید.

تعداد افرادی که از آنها اطلاعات فاش شده به گفته مقامات دانشگاه حدود 2024 می باشد. نوع اطلاعات شامل اسم، شماره تامین اجتماعی، شماره شناسه، اسم عبور، وضعیت تاهل، آدرس های فیزیکی و ایمیل کارکنان و دانشجویان میباشد.

پایگاه داده های اطلاعاتی متعلق به بخش علوم زیست شناسی توسط یک حمله سایبری هک گردید و اطلاعات بالا برداشته شد. عکس العمل دانشگاه ارسال نامه به افراد مورد نقض بود و به آنها یکسال خدمات مانیتورینگ مجانی پیشنهاد شد.

این دانشگاه نیز با یک تیم متخصص برای بررسی نقض همکاری شروع کرده است.
دانشگاه شیکاگو در تاریخ 22 ژانویه 2015 از این حمله با خبر شد و در تاریخ 19 فوریه اطلاع رسانی از این حمله را آغاز نمود. در این حمله اطلاعات مالی موسسه نقض نگردید. دانشگاه شیکاگو اعلام نمود که آنها این آسیب پذیری را اصلاح نموده اند و در آینده این اشکال و مشابه آن پیش نخواهد آمد.

بر اساس گفته DataBreaches.net، یک گروه هکر اعلام کرده است که آنها این حمله را از طریق سوء استفاده از آسیب پذیری SQLi انجام دادند. هکر ها اعلام نمودند که آنها اطلاعات حقوق و دستمزد و داده های بیماران را از طریق سرور MSSQL به دست آورده ولی انتشار نداده اند.

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی

دزدی اطلاعات از دانشگاه شیکاگو

دیدگاهتان را بنویسید