LOADING CLOSE

افزایش حملات ransomware به کسب وکارها

افزایش حملات ransomware به کسب وکارها

افزایش حملات ransomware به کسب وکارها

افزایش حملات ransomware به کسب وکارها

بر اساس گزارش جدید شرکت Online Trust Alliance به نام 2016 Data Protection and Breach Readiness Guide حملات نرم افزار باج گیری یا ransomware به کسب و کار ها در حال افزایش است. به نقل از این گزارش درخواست های باج گیری بیشتر بر اساس نیازهای بازار شکل گرفته اند و از روش “باج گیری فرصت طلبی” کمتر استفاده میشود.
مجرمین سایبری امروزه اساس قیمت گذاری و فروش نرم افزار باج گیری خود را بر روی اندازه شرکت، ارزش بازار و غیره گذاشته اند. تشخیص ارزش و قیمت گذاری بر روی داده های سازمانی روند افزایشی دارد و اثرات منفی و هزینه های نقض برای کسب وکارها و کارمندان در حال بالا رفتن است. این گزارش اعلام نموده است که امکان جلوگیری از اکثریت نقض داده ها (91) که در بین ماه های ژانویه و اگوست 2015 اتفاق افتاد با داشتن راه حل های امنیتی مانند رمزنگاری وجود داشت.
راهکارهای ارائه شده توسط شرکت OTA برای “حفاظت از داده و آمادگی برای نقض” شامل یک سری توصیه برای جلوگیری، شناسایی، زدودن و ارائه عکس العمل به وقایع از دست رفتن داده ها برای کسب وکارها میشود. این توصیه ها شامل اجرا بهترین عملکرد های امنیتی، تحلیلی و داشتن بیمه سایبری و غیره است.
با توجه به اینکه گرایش نقض داده ها به سمت فاش اطلاعات حساس و نقض آنلاین مجرمین است، بهبود دادن به امنیت داده ها یک الزام برای کسب وکارها میباشد. با تکامل تهدیدهای موجود، همه کسب وکارها باید اقدام به افزایش ایجاد امنیت داده های خود برای محافظت از خود و مشتریان در مقابل حملات سایبری نمایند و اطمینان حاصل کنند که عکس العمل مناسب و به موقع نشان میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید