LOADING CLOSE

4.2 میلیارد نفر در دنیا به اینترنت دسترسی ندارند

4.2 میلیارد نفر در دنیا به اینترنت دسترسی ندارند

4.2 میلیارد نفر در دنیا به اینترنت دسترسی ندارند

4.2 میلیارد نفر در دنیا به اینترنت دسترسی ندارند

در گزارش اخیر از طرف سازمان ملل بیان‌شده است.که اکثریت جمعیت جهان هنوز به اینترنت دسترسی ندارند. این گزارش توسط کمیسیون باند گسترده (Broadband Commission) سازمان ملل در روز 94/06/30 انتشار یافت و در آن آمده است. که حدود 4.2 میلیارد نفر در سراسر جهان تا پایان سال 2015 به اینترنت دسترسی نخواهند داشت.و رشد استفاده از اینترنت در حال کاهش است.

این گزارش نیز ارتباط بین فرصت‌های.اقتصادی و اجتماعی و دسترسی به اینترنت را بررسی نمود.و ارتباط قوی مابین این دو یافت. بیش از.مردم در کشورهای توسعه‌یافته به اینترنت دسترسی دارند.که این رقم 6.7 برای فقیرترین کشورهای جهان است.

یکی از عوامل کاهش رشد.اینترنت عدم ورود کسب‌وکار به مناطقی است.که جمعیت‌های بدون دسترسی به اینترنت.سکونت دارند. علی رقم مشکل کاهش رشد اینترنت پیش‌بینی‌ها مثبت است و بر اساس محاسبات این گزارش  از جهان تا سال 2021 به خاطر استفاده از اینترنت موبایلی به اینترنت دسترسی خواهند داشت.

4.2 میلیارد نفر در دنیا به اینترنت دسترسی ندارند

به گزارش رسانه The Verge ، سازمان‌های فدرال امریکا، بر اساس یک برنامه با بودجه 2.3 میلیارد دلار، در حال نصب اینترنت باند گسترده با دسترسی عمومی در سراسر کشور امریکا هستند.

چالش این کار دسترسی یافتن به جوامعی است که ازلحاظ جغرافیایی و اقتصادی امکان دسترسی به اینترنت را ندارند و ارائه فرصت‌های یکسان به افرادی است که نمی‌توانند از باند گسترده برای رسیدن به اهداف کاری و شخصی خود استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید