LOADING CLOSE

internet

گردآوری بدافزارهای MS-DOS در موزه آنلاین

  گردآوری بدافزارهای MS-DOS در موزه آنلاین در سایت آرشیو اینترنتی (Internet Archive) سه موزه وجود دارد که شامل موزه‌های نرم‌افزار،  نرم‌افزار MS-DOS و بدافزارهای دوران MS-DOS می‌باشد. آرشیو اینترنتی به‌منظور حفظ تمامی جزییات تاریخ وب به وجود آمده است که بخش‌های از آن به بدافزار و نرم‌افزار دوره MS-DOS مربوط می‌باشد. در موزه بدافزار

4.2 میلیارد نفر در دنیا به اینترنت دسترسی ندارند

4.2 میلیارد نفر در دنیا به اینترنت دسترسی ندارند در گزارش اخیر از طرف سازمان ملل بیان‌شده است.که اکثریت جمعیت جهان هنوز به اینترنت دسترسی ندارند. این گزارش توسط کمیسیون باند گسترده (Broadband Commission) سازمان ملل در روز 94/06/30 انتشار یافت و در آن آمده است. که حدود 4.2 میلیارد نفر در سراسر جهان تا