LOADING CLOSE

سرقت داده کارمندان از کامپیوترهای پنتاگون

سرقت داده کارمندان از کامپیوترهای پنتاگون

سرقت داده کارمندان از کامپیوترهای پنتاگون

سرقت داده کارمندان از کامپیوترهای پنتاگونسرقت داده کارمندان از کامپیوترهای پنتاگون

بر اساس گزارش روزنامه Washington Post در هفته گذشته تعدادی هکر به سیستم کامپیوتری پاساژ غذایی (Food Mall) پنتاگون حمله کرده، آنرا “دو بار” نقص نمودند و داده‌های بانکی تعدادی نامشخص کارمندان را سرقت نمودند.

در روز سه‌شنبه 94/06/17 یک سخنگوی سازمان دفاع آمریکا گفت که به کارمندان اطلاع‌رسانی شده است که هکرها احتمالاً اطلاعات بانکی آنان را سرقت نموده اند

سرقت داده کارمندان از کامپیوترهای پنتاگون

به قول این مقام در هفته گذشته آژانس محافظت از پنتاگون (Pentagon Force Protection Agency) گزارشات متعددی از استفاده کارت‌های اعتباری قلابی متعلق به کارمندان پنتاگون داشته است. در این اعلامیه به تعداد افراد تحت تأثیر و دوره زمانی این هک اشاره نشده است و آژانس محافظت از پنتاگون در حال بررسی موضوع می‌باشد.

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی

سرقت داده کارمندان از کامپیوترهای پنتاگون

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی

دیدگاهتان را بنویسید