LOADING CLOSE

قوانین بیطرفی نت (Net neutrality) تایید شد

قوانین بیطرفی نت (Net neutrality) تایید شد

قوانین بیطرفی نت (Net neutrality) تایید شد

قوانین بیطرفی نت (Net neutrality) تایید شد

در روز پنجشنبه.کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) قوانین بیطرفی نت (Net neutrality) را به اجرآ گذاشت. این قوانین ارائه دهندگان خدمات.اینترنتی و دولت‌ها موظف میکند که.با تمامی داده در اینترنت به نحو یکسان رفتار کنند و بازار های ارتباطی دنیا قوانین و محدودیت های سنگین بر ایتنرنت را برداشته.و دسترسی بازتری را به. اینترنت ارائه دهند.

این قوانین ارائه.دهندگان خدمات اینترنت را موظف میکند.که تفاوت و تبعیض ما بین سایت های.وب و خدمات آنلاین نگذارند. بسیاری از سایت ها مانند. Netflix دیگر لازم نیست هزینه های اضافه پرداخت کنند.و سرعت خدمات.دهی آنان به یوزر ها کاهش داده شود. سایت ها و خدمات.جدید اینترنتی نیز میتوانند در دسترس. همگی قرار بگیرند.
در سال های اخیر برخی از قانون گذاران به قوانین بیطرفی نت اعتراض نموده و بیان داشته اند که کمیسیون ارتباطات فدرال قدرت اجرآ چنین قانونی را ندارد. سپس برای انجام کار، FCC خدمات پر سرعت اینترنت.را در رده خدمات ارتباطی (telecommunications service) قرار داد.

حالا گارانتی.شده است که مصرف کنندگان حق دارند که با هر شماره دلخواه تماس بگیرند.و شرکت های ارتباطات.با همه تماس.ها باید یکسان برخورد کنند.

قوانین بیطرفی نت

قوانین جدید برای ارتباطات اینترنتی متصل و وایرلس (wired and wireless) در نظر گرفته.شده است و چندین محدودیت.اساسی را از جلوی راه ارائه دهندگان خدمات اینترنی بر میدارد.

آنها دیگر حق ندارند که دسترسی به محتوآ، برنامه ها و خدمات قانونی را کند و یا بلوکه کنند. همچنین دیگر نمیشود که خطوط پرسرعت ( fast lanes) برای برخی از ترافیک اینترنت به جای دریافت هزینه به وجود آورد.
به گفته FCC هدف داشتن یک نوع اینترنت است که در آن برنامه ها، محصولات، ایده ها و نقطه نظرات همگی بطور یکسان دیده و شنیده شوند و نیز همه طبقات در اجتماع فرصت مساوی جهت موفقیت داشته باشند.

البته هزینه های خدمات اینترنت کنترل نخواهد شد و این قوانین بر مالیات ها و هزینه های اجباری تآثیر نخواهند داشت. برخی نیز اعتراض به این قوانین دارند و از یک سوء گمان دارند که هزینه های استفاده از اینترنت افزایش خواهد یافت و از طرفی دیگر برخی میگویند که آزادی استفاده از اینترنت از دست خواهد رفت و دولت ها کنترل را به عهده خواهند گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید