LOADING CLOSE

ضعف محرمانگی مصرف‌کننده در شرکت‌های مخابراتی و آمازون

ضعف محرمانگی مصرف‌کننده در شرکت‌های مخابراتی و آمازون

ضعف محرمانگی مصرف‌کننده در شرکت‌های مخابراتی و آمازون

 

consumerprivacy
Consumer Privacy

بر اساس یک گزارش جدید از سازمان EFF، ضعف محرمانگی مصرف‌کننده در شرکت‌های مخابراتی و آمازون :شرکت‌های فناوری بهتر از محرمانگی کاربران حفاظت می‌کنند ولی شرکت‌های مخابراتی در این زمینه هنوز ضعف دارند. درحالی‌که علی رقم فشارهای دولتی شرکت‌های فناوری اقدامات کلیدی برای حفظ محرمانگی مصرف‌کننده کرده‌اند، شرکت‌های مخابراتی در این زمینه عقب هستند.
EFF از 5 دسته برای اندازه‌گیری مؤثر بودن شرکت‌ها در امر ارائه خدمات محرمانگی به شرح ذیل استفاده کرد.

• دنبال کردن بهترین عملکردهای در کلیه صنایع (Following industry-wide best practices)
• اطلاع‌رسانی به کاربران در مورد درخواست‌های داده‌ای دولتی (Telling users about government data requests)
• تعهد دادن به عدم فروش داده‌های کاربران به سازمان‌های دولتی (Promising not to “sell out” users who may be of interest to government organizations)
• مقاومت در برابر دستورات محدودیت سازی دولتی (Standing up to government gag orders)
• برخورد باسیاست‌های عمومی کاربران پیش فعال (Fighting for pro-user public policy)

از 26 شرکت مطالعه شده فقط 9 شرکت زیر برای هر دسته 5 ستاره گرفتند و ممتاز تلقی می‌شوند.

1. Adobe
2. Credo
3. Dropbox
4. Lyft
5. Pinterest
6. Sonic
7. Uber
8. Wickr
9. WordPress

دیگر شرکت‌های اصلی که 4 ستاره به شمار می‌روند شامل Apple، Facebook، Microsoft و Google هستند که حداقل در یک دسته ضعف داشتند. Apple در دسته سیاست‌های عمومی ضعف داشت. EFF در مورد شرکت‌های Google، Facebook و Microsoft می‌گوید که این شرکت‌ها درزمینهٔ مبارزه با نامه‌های امنیت ملی (fighting National Security Letters) کمبود داشته‌اند. این‌گونه نامه‌ها به دولت‌ها اجازه می‌دهند که شرکت‌ها را وادار به ارائه داده از حساب‌های کاربری بدون تضمین کنند.
درحالی‌که اکثر شرکت‌های اصلی فناوری به‌صورت روزانه با مردم در حال تعامل هستند، اقدامات مهمی برای مبارزه با مانیتورینگ دولتی و حفظ محرمانگی کاربر کرده‌اند. دیگر شرکت‌ها متأسفانه در این زمینه ضعف دارند. شرکت‌های مخابراتی و ارتباطی به نظر می‌رسد که تختی گران اصلی در برآوردهای EFF می‌باشند. این شرکت‌ها بهترین خط‌مشی صنایع را برای افشا درخواست‌های داده‌ای از دولت‌ها دنبال می‌کنند اما اقدامات دیگری انجام نمی‌دهند.
این دیدگاه بی اشتیاق و غیرمسئولانه به محرمانگی مصرف‌کننده از سوی شرکت‌های مخابراتی و ارتباطی به دلیل حجم داده‌های واگذارشده به این “ارائه‌دهندگان شبکه‌های موبایلی” نگران‌کننده است. همه‌چیز از ارتباطات، محل‌ها و فعالیت‌های مرور کردن در اینترنت از طریق شبکه‌های مخابراتی انجام می‌شود و بسیاری از این داده‌ها را می‌توان به کاربران مرتبط کرد. ارائه راحت این‌گونه اطلاعات با درخواست دولت‌ها ممکن است کاربران را به مخاطره اندازد.

دیدگاهتان را بنویسید