LOADING CLOSE

جرائم امنیت داده‌ای ضعیف در انگلستان دو برابر می‌شود

حملات سایبری به کسب‌وکارهای انگلستان در 2016

جرائم امنیت داده‌ای ضعیف در انگلستان دو برابر می‌شود

 

uk
UK Data Security Fines Double

یک گزارش جدید از PwC کشف کرده که 23 اعلامیه اجرایی توسط دفتر کمیسیون اطلاعات انگلستان (UK Information Commissioner’s Office جرائم امنیت داده‌ای ضعیف در انگلستان دو برابر می‌شود یا ICO) در سال 2016 صادر شد که مبالغ کل جرائم 3245500 پوند بود و این رقم دو برابر در مقایسه با سال 2015 بود. کارشناسان هشدار داده‌اند که تعدادی از شرکت‌های انگلیسی ممکن است که درگیر جرائم محرمانگی داده‌ای شوند و آمادگی مناسبی برای اجرا کردن “قوانین محافظت داده‌ای عمومی (General Data Protection Regulation یا GDPR)” نداشته باشند.
کارشناسان میگویند که رشد 155 درصدی در اعلامیه‌های تخلف ممکن است در صورت عدم انطباق شرکت‌ها با قوانین بازهم افزایش یابد. اقدامات و قوانین GDPR در سال آینده اجرایی خواهد شد و انگلستان در کنار کشور ایتالیا در منطقه بیشترین جرائم مالی را به مبلغ 3.3 میلیون یورو را اعمال کرده‌اند. این عدد البته کمتر از آمریکا است که حدود 250 میلیون دلار جریمه اعمال کرده است.جرائم امنیت داده‌ای ضعیف در انگلستان دو برابر می‌شود
سازمان‌هایی که خود را با قوانین GDPR مطابقت ندهند با جریمه‌های مالی افزایشی (تا 4{fea3c28d3890e38680ec32848aac0d612e51e58d6c76d9449e10e3199002478e} درآمد جهانی یا 20 میلیون دلار) بر اساس بالاترین رقم مواجه خواهند شد. ICO به کسب‌وکارها هشدار داده است که در مورد اقدامات لازم بررسی کنند و منافع اضافه کردن امنیت داده‌ای انگیزه‌های کافی را به وجود خواهد آورد. کسب‌وکارها ممکن است که درک کافی از انتظارات و نیازهای مقررات جدید را نداشته باشند. آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها نمی‌دانند که آماده‌سازی را از کجا شروع کنند و چگونه باید فراتر از بازنگری و تحلیل داده‌ها و به سمت داشتن تغییرات عملکردی واقعی بروند.

دیدگاهتان را بنویسید