LOADING CLOSE

آزار و خشونت سایبری در حال افزایش در آمریکا

آزار و خشونت سایبری در حال افزایش در آمریکا

cyberbullying
Cyber Bullying Rise USA

رایاآزاری (Cyberstalking) آزار و خشونت سایبری : یعنی آزار افراد با استفاده از نامۀ الکترونیکی یا پیام فوری یا از طریق ارسال پیام به یک وبگاه یا گروه گفت‌وگو (discussion group) که نوعی جُرم به‌حساب می‌آید. (واژه‌های مصوّب فرهنگستان)

بر اساس یک مطالعه از مرکز تحقیقات PEW، یکی از بزرگ‌ترین معضلات عصر دیجیتالی این است که هرکسی می‌تواند شمارا به‌صورت آنلاین دنبال کند، مزاحم شود، آزار دهد یا تهدید کند. علیرغم چندین قانون رایاآزاری، تهدید و دیگر نوع‌های اذیت و آزار آنلاین در آمریکا در حال افزایش است. رایاآزاری می‌تواند به‌صورت تهدید، محکوم کردن نادرست، درخواست‌های نامشروع و غیرقانونی از کاربر، آزار و اذیت طرف، سرقت شناسه، آبروبری و تخریب باشد. این تخریب‌ها می‌تواند از طریق ارتباطات الکترونیکی انجام شود.
رایاآزاری می‌تواند از پشت کامپیوتر انجام گیرد و طرف با استفاده از وی پی ان ناشناس چندین هدف را دنبال می‌کنند که شامل آبروبری یا آزار ذهنی قربانی و به دست آوردن کنترل مالی و دریافتن اطلاعات حساب بانکی از طریق آزار ذهنی طرف می‌باشد. همچنین شاید آزاردهنده به دنبال تخریب سابقه، کار و شغل قربانی باشد و یا اینکه بخواهد او را از دوست، فامیل و آشنایان دور کند، یا با استفاده از چندین تاکتیک در قربانی ترس و وحشت ایجاد کند و یا به خاطر انتقام از قربانی اطلاعات مخرب او را انتشار دهد.
بر اساس این مطالعه ۴۱ درصد از ۴۲۴۸ شرکت‌کننده از آمریکا گفتند که آن‌ها تجربه آزار و خشونت سایبری آنلاین را داشته و ۶۶ درصد شاهد بودند که دیگران رایاآزاری را تجربه کرده‌اند. بااینکه بیشتر شرکت‌کنندگان رایاآزاری را به‌صورت خفیف تجربه کرده بودند و به آن اهمیتی نمی‌دادند، ۱۸ درصد گفتند که مورد آن‌ها جدی بوده و بر روی زندگی آن‌ها اثر درازمدت گذاشته است.
در همین حال برخی از شرکت‌کنندگان گفتند که با آزار و خشونت سایبری آنلاین آشنایی دارند و ۶۲ درصد بیان داشتند که علیرغم آگاهی بیشتر در این زمینه این مسئله هنوز هم یک مشکل اصلی است.
این مطالعه دریافت که ۱۴ درصد از افراد بالغ در آمریکا به خاطر دیدگاه‌های سیاسی، 9 درصد به خاطر ظاهر فردی، ۸ درصد به خاطر نژاد و 8 درصد به خاطر جنسیت هدف قرار گرفتند. رایاآزاری آنلاین یک پدیده در حال افزایش در آمریکاست. در یک مطالعه در سال 2016 نشان داد که ۳۰ درصد از ۱۰۱۷ شرکت‌کننده به خاطر دیدگاه‌های سیاسی خود آنلاین آزار دیدند که این رقم در سال ۲۰۱۴ فقط ۱۶ درصد بود. در این مطالعه ۷۹ درصد از مردم بین سنین ۵۵ تا ۶۴ برای دلایل سیاسی رایاآزاری را تجربه کردند و فقط ۲۸ درصد از جوانان برای همین موضوع مورد اذیت و آزار قرار گرفتند.
این مطالعه می‌گوید که ۳۴ درصد از آسیایی‌ها و اسپانیاهای آمریکا به‌صورت مساوی رایاآزاری را تجربه کردند ولی کاهش در رایاآزاری سیاه‌پوستان آمریکایی وجود داشته است که یعنی ۲۸ درصد از آنان در ۲۰۱۴ این تجربه را داشته و در سال گذشته ۲۲ درصد آن را تجربه کردند. آمار کلی می‌گوید که ۵۹ درصد از مردم گمان دارند که مقدار قلدری و آزار شخصی کمتر از آزار دادن آنلاین است. ۴۸ درصد از مردم موافق بودند که قوانین علیه آزار سایبری باید خیلی محکم‌تر در حال حاضر اجرا شود. قانون فعلی در مورد رایاآزاری می‌گوید که: در داخل کشور یا در مورد تجارت خارجی هرگونه ارتباطی که شامل یک درخواست یا زورگویی برای هر نوع باج یا منفعت از یک فرد ربوده‌شده باشد، این فرد یا افراد بر اساس قانون جریمه‌شده و یا تا حداکثر ۲۰ سال زندان، یا هر دو، محکومیت خواهد داشت.
این قانون فقط مربوط به تهدیدهای زمان حال است و موارد اینترنتی را شامل نمی‌شود و درنتیجه بهتر است تغییر یابد. درصورتی‌که آزاردهنده به‌صورت فیزیکی در مکانی نباشد این امر در حال حاضر جرم به‌حساب نمی‌آید. پس می‌توان نتیجه گیری کرد که باید قوانین رایا آزاری در آینده تغییر یابد.

دیدگاهتان را بنویسید