LOADING CLOSE

عدم ایمنی آنلاین در زمان خستگی امنیتی

عدم ایمنی آنلاین در زمان خستگی امنیتی

عدم ایمنی آنلاین در زمان خستگی امنیتی

عدم ایمنی آنلاین در زمان خستگی امنیتی

یک مطالعه از موسسه ملی استانداردها و فنّاوری (National Institute of Standards and Technology) در امریکا حاکی از آن است که خستگی امنیتی (security fatigue) کاربران آنلاین باعث می‌شود که آن‌ها در معرض خطر و ریسک قرار بگیرند. در این گزارش آمده است که مردم از اینکه باید “مدام در مورد حملات سایبری هوشیار باشند” و به دلیل اثر منفی “گسترش اقدامات امنیتی آنلاین برای محافظت از آن‌ها” تحت استرس و فشار قرار می‌گیرند.
درنتیجه بسیاری از کاربران رفته‌رفته هشدارهای حملات احتمالی را نادیده می‌گیرند. آن‌ها نیز از به خاطر مستمر سپاری اسم‌های کاربری و رمز خسته می‌شوند. یکی از نویسندگان و دانشمند کامپیوتر، Mary Theofanos ، این مطالعه می‌گوید که سال‌ها قبل کاربر یک اسم کاربری و رمز را باید حفظ می‌شد. امروزه مردم باید حدود 20 الی 30 اسم کاربری و رمز را حفظ کنند. ما در مورد وسعت یافتن امنیت سایبری و اثر آن روی مردم تاکنون فکر نکرده‌ایم.
مصاحبه با شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد که آن‌ها متوجه نیستند که خطر زیادی آنان را تهدید می‌کند. بسیاری گمان نداشتند که اطلاعات و داده‌های آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار نمی‌باشد. برخی اظهار داشتند که کسی را نمی‌شناختند که تحت حمله سایبری قرارگرفته است. بسیاری احساس می‌کردند که امنیت آنلاین آن‌ها توسط مقامات مربوط مانند بانک حفظ خواهد شد.
روش‌های برای بهبود رفتار کاربری و جلوگیری از خستگی سایبری که شرح آن “خستگی ناشی از برخورد با امنیت کامپیوتری” می‌باشد وجود دارد. یک‌راه کاهش تعداد تصمیمات امنیتی مربوط به کاربر است و راه دیگر ساده‌سازی فرایند “انتخاب اقدام درست امنیتی” برای کاربر می‌باشد. سازمان‌ها باید تلاش‌ها و اقدامات امنیتی خود را به دست بگیرند. بهتر است که طرز فکر عموم در مورد امنیت تغییر یابد، تمرکز بیشتری بر روی جلوگیری (prevention) داشت و یک استراتژی توسعه یابد که بر روی شناسایی و عکس‌العمل متقابل متمرکز است.

دیدگاهتان را بنویسید