LOADING CLOSE

مشاغل امنیت اطلاعات – راهی به صنعتی هیجانی

مشاغل امنیت اطلاعات - راهی به صنعتی هیجانی

مشاغل امنیت اطلاعات – راهی به صنعتی هیجانی

 

مشاغل امنیت اطلاعات – راهی به صنعتی هیجانی

با پیشرفت به سرعت و بی وقفه فناوری، همگام بودن با توسعه در این زمینه بسیار سخت است. فرصت ها و راه کارهایی که فناوری های جدید به دولت ها و صنایع در سراسر جهان و همچنین مصرف کنندگان ارائه میدهند نیز میتواند تهدید محسوب شود.
در عصر جدید ما شاهد افزایش حملات و تهدیدهای سایبری هستیم که بر اساس مطلاعات اخیر سالانه 450 میلیارد دلار ضرر ایجاد میکنند و اگر این امر یک صنعت بود بزرگتر از کل صنایع کشاورزی، نفت و گاز میبود. نگرانی و دغدغه اصلی این است که منابع کافی برای مقابله با تهدیدها وجود ندارد. چالش اصلی برای دولت ها و سازمان ها کمبود کارشناسان حرفه ای امنیت سایبری است که این نیاز را برطرف کنند. به نقل از موسسه NICE (موسسه ملی نوآوری برای آموزش امنیت سایبری) در امریکا بیش از 200000 سمت های خالی امنیت سایبری وجود دارد که یعنی شرکت ها آمادگی برخورد با حملات سایبری را ندارند.
نیاز برای استخدام پرسنل بیشتر در زمینه امنیت سایبری در سراسر جهان وجود دارد و این نوع کارشناسان نادر یافت میشوند که باعث جلوگیری محافظت از سیستم های اطلاعاتی میگردد. در همین حال تلاش هایی میگردد که این چالش رفع شود. برای مثال شرکت ها در حال درک این هستند که باید یک استراتژی برای برخورد با تهدیدها داشته باشند. برای مقابله موفقیت آمیز با نفوذ مجرمین سایبری در حال افزایش، نیاز به پرسنل توانمند و متخصص در زمینه IT میباشد که محیط تهدیدهای در حال حاضر و آینده را درک کنند.
امروزه دوره های امنیتی و IT زیادی در دانشگاه ها و مراکز مختلف وجود دارد و در همان حال این پرسنل لزومآ ریشه سنتی نخواهند داشت. کارفرمایان نیز تمایل دارند که به دنبال کارمندانی با ریشه های سنتی باشند اما امروزه جوانانی با ظرفیت و استعدادهای بالای وجود دارند که با آموزش و پرورش مناسب میتوانند موفقیت های زیادی را کسب کنند. روش های سنتی تنها راه حل نمیباشند و برنامه ریزی نیرو کار را میتوان به جهت شناسایی توانایی ها و روش های جایگزین تغییر داد.
میتوان گفت که اگر بازار کار رقابتی تر شود، با داشتن توانمندی های سنتی در اینده پرسنل امنیت کاری بیشتری خواهند داشت و جوانان تازه وارد به این حوزه باید تجربیات و توانایی های خود را نشان دهند. جوانان میتواند برای کسب تجربه بیشتر به صورت داوطلبانه و با دیدن دوره های مختلف آمادگی پیدا کنند.
قدم بعدی منطقی در بازار کار امنیت سایبری چالش مجازی است که در آن شرکت کنندگان در فضای مجازی تعامل پیدا میکنند، دوره میبییند، تجربه کسب میکنند و شناسایی میشوند. در این حالت نیز “جوامع مجازی از کاندیدهای اماده به کار” تشکیل شده و در دسترس صنایع، دولت ها و سازمان ها قرار خواهد گرفت. روش های دیگر یافتن نیروی کار در امینت سایبری اجرا کمپ آموزشی (Cyber Boot Camp) و راه اندازی مراکز دولتی مانند National Cyber Center در انگلستان میباشد.
بازار کار امنیت سایبری متحرک، دارای چالش و دائما در حال تحول میباشد و کارفرمایان دارند درک میکنند که توانایی و تجربه داشتن و همچنین داشتن مدرک سنتی از ارزش بالایی برخوردار است. به نظر میرسد که افرادی که به سمت مشاغل امنیت سایبری گرایش دارند میتوانند انتظار یک شغل جذاب، با پاداش و تداوم بالا و امنیت شغلی را تجربه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید