LOADING CLOSE

تأثیر سرقت داده‌ها بر وفاداری مشتری

تأثیر سرقت داده‌ها بر وفاداری مشتری

تأثیر سرقت داده‌ها بر وفاداری مشتری

بر اساس یک مطالعه جهانی توسط شرکت Gemalto تأثیر سرقت داده‌ها بر وفاداری مشتری : مصرف‌کنندگان تمایل به خرید از کسب‌وکار‌هایی که هک شده و تجربه سرقت اطلاعات دارند را ندارند. مشتریان به مواردی که اطلاعات مالی از کسب‌وکار به سرقت رفته باشد حساس‌تر هستند. حدود 64 از شرکت‌کنندگان در این مطالعه بیان کردند که این‌یک عامل اساسی در بررسی مجدد ارتباط آنان با یک برند می‌باشد.
سرقت اطلاعات شخصی دلیل کاهش اعتماد مصرف‌کننده به سازمان قید شد و حدود 49 گفتند که در چنین مواقعی آنها ارتباط خود را با سازمان مربوط ادامه نمی‌دهند. بسیاری از شرکت‌کنندگان در آمارگیری بیان داشتند که نگران روش برخورد سازمان‌ها با امنیت سایبری هستند بخصوص در رابطه با ایمن‌سازی داده‌های آنها. اکثر کسب‌وکارها آن را یک اولویت نمی‌دانند و فقط 25 حس می‌کردند که این موضوع با جدیت کافی پیگیری می‌شود. 38 از کارمندان در این مطالعه اطمینان داشتند که کارفرمایان از داده‌های مصرف‌کننده محافظت می‌کردند.
پوشش خبری نقض‌ها و سرقت داده‌های بزرگ از اعتماد مصرف‌کنندگان کاسته است و مردم در مورد سطوح محافظت داده‌های مصرف‌کننده در سازمان‌های بزرگ و کوچک اعتماد کافی ندارند. با دیدن آمار و سطوح پایین اعتماد کارمندان درروش های محافظت داده‌های مصرف‌کننده توسط کارفرمایان باید نگران بود.  راه‌حل این مورد افزایش اقدامات امنیتی سازمان‌ها و در صورت وجود پوشش کافی ارتباط‌گیری قوی‌تر سازمان‌ها با مصرف‌کنندگان است.
31 از مصرف‌کنندگان اعتراف نمودند که درگذشته نقض را تجربه نموده‌اند. در مطالعه‌ای توسط شرکت Manpower مشخص‌شده  است که کسب‌وکارها درواقع به حملات سایبری توجه بیشتری دارند، اقداماتی را اجرا کرده‌اند و از کارشناسان سایبری حرفه‌ای کمک می‌گیرند تا امنیت خود را بهبود دهند.

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی

دیدگاهتان را بنویسید