LOADING CLOSE

USB قاتل و نابودی سیستم در چند ثانیه

USB قاتل و نابودی سیستم در چند ثانیه

USB قاتل و نابودی سیستم در چند ثانیه

USB قاتل و نابودی سیستم در چند ثانیه

یک محقق امنیتی روسی، با نام Dark Purple، یکی از قوی ترین قاتل های USB (USB Killer) را توسعه داده است که از ورژن اولیه دو برابر قوی تر است. او میگوید که این USB میتوانید در ظرف چند ثانیه پس از اتصال به سیستم آنرا نابود کند.

این وسیله با ارسال یک شارژ منفی 220 ولت به داخل خطوط سیگنال پورت USB منجر به از بین رفتن motherboard میشود.

در نمونه مستند سازی شده توسط این محقق، لپ تاپ در زمان دریافت payload تخریب کامل میشود. این قاتل USB محدود به کامپیوتر ها نیست و میتواند هر وسیله ای که رابط USB دارد را نابود کند.

از یک طرف همگی باید اهمیت احتیاط در زمان برخورد با USB ها را بدانیم و از طرفی دیگر Dark Purple میگوید که تخریب توسط این وسیله فعلآ محدود به motherboard میباشد. او احتمال داده است که هارد و اطلاعات در لپ تاپ تحت تاثیر قرار نگرفته اند.

او ایده خود را از یک داستان گرفت که در آن مردی USB فردی را از کوله پشتی او سرقت میکند. پس از اتصال آن به لپ تاپ خود آن دستگاه میسوزد.

او میگوید که این ایده نسبتآ ساده است. در زمان اتصال USB به پورت یک مبدل معکوس DC/DC فعال میشود و خازن ها را به 110 ولت شارژ میکند.

پس از ریدن به 110 ولت DC/DC خاموش میشود. همزمان ترانزیزتور field فعال میشود و به خطوط سیگنال رابط منفی 110 ولت وارد میکند. وقتی که ولتاژ در خازن ها به منفی 70 ولت افزایش میابد خازن غیر فعال میشود و DC/DC فعال میگردد. این لوپ (loop) تا زمان از بین یردن همه چیز فعال میماند.

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی

دیدگاهتان را بنویسید