LOADING CLOSE

چین اطلاعات میلیون ها کارمند آمریکای را سرقت کرده است

چین اطلاعات میلیون ها کارمند آمریکای را سرقت کرده است

چین اطلاعات میلیون ها کارمند آمریکای را سرقت کرده است

 

چین اطلاعات میلیون ها کارمند آمریکای را سرقت کرده است

بر اساس گزارش منابع موثق دولتی آمریکا در روز پنچشنبه (14 خرداد 1394) یکی از بزرگترین نقض و سرقت داده های کارمندان فدرال و دولتی آمریکا صورت گرفته است.

در این حمله اطلاعات بیش از 4 میلیون کارمند فعال، سابق و بازنشسته دزدیده شد.
در روز جمعه (8/4/93) یکی از مقامات فدرال آمریکا منبع و مسئول این حمله را کشور چین اعلام کردند.

چین انکار میکند که در این حمله.دست داشته است و میگوید هر نوع اتهام در مورد این حمله غیر.مسئولانه و غیر علمی میباشد.

در حال حاضر مقامات کشور های آمریکا.و چین در حال تلاش برای رسیدن به یک تفاهم رفتاری بین خود از نظر.اجرآ اقدامات غیر اصولی سیاسی میباشند.

Office of Personnel Management

داده ها در دفتر مدیریت پرسنلی (Office of Personnel Management) آمریکا که مسئولیت تایید امنیتی و نگهداری.سوابق کارمندان فدرال را دارد حفظ و ذخیره شده بود.

این نقض اولین بار در ماه آپریل 2015 شناسایی گردید ولی شروع حمله ظاهرآ در اوخر سال میلادی 2014 بوده است. با در دست داشتن چنین اطلاعاتی مجرمین میتوانند عوامل مهم جاسوسی، علمی و غیره با تاییده های امنیتی و مورد هدف کشورهای دیگر را شناسایی کنند.

هدف مجرمین دزدی شماره های امنیت اجتماعی و دیگر اطلاعات شخصی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید