LOADING CLOSE

جریمه شدن کسب و کارها در ایرلند بخاطر سطوح امنیت IT نامناسب

newsimage310515

جریمه شدن کسب و کارها در ایرلند بخاطر سطوح امنیت IT نامناسب

 

جریمه شدن کسب و کارها در ایرلند بخاطر سطوح امنیت IT نامناسب

روزنامه Irish Times در ایرلند گزارش داد که کسب و کارها در ایرلند به خاطر دارا بودن سطوح پایین امنیت IT تحت انتقاد قرار گرفته اند و در حال حاظر دارای استانداردهای قانونی امنیت نمیباشند. بر اساس یک مطالعه جدید حدود 65از کسب و کارها سیاست امنیتی سایبری کتبی ندارند و 59به کارمندان خود دوره های آموزشی برای پیشگیری از حملات سایبری  نمیدهند.
نیمی از کسب و کارها در این مطالعه بیان داشتند که داده های آنان در یک سایت  خارجی شخص ثالث ذخیره شده است و 44 گفنتد که در صورت حمله آنها از سیاست های فراهم آورنده خدمات امنیتی خود خبر نداشتند. 28 از هیات مدیران شرکت ها حتی به امکان حمله به سیستم های IT خود فکر نکرده بودند. 25 از مورد تعهدهای قانونی کسب و کار و مکانیزم های موجود خود اطلاع داشتند.
این روزنامه بیان داشت که از لحاظ قانونی عدم وجود نیازهای اولیه برای امنیت سایبری عواقبی مانند جرائم و اقدامات قانونی را در بر دارد. با پیشرفته تر شدن و گسترش حملات و موارد سایبری، کسب و کارها بیشتر ریسک پذیر بوده و سوابق آنان به خطر میافتد. در سال گذشته آگاهی نسبت به ریسک های سایبری وجود نداشت اما در حال حاضر کسب و کار ها آمادگی کافی برای خطرات سایبری ندارند.
در اوایل امسال سایت آزادی اطلاعات (Freedom of Information) دولت ایرلند توسط یک گروه هک شد و نیاز به افزایش امنیت سایبری بیشتر را در این کشور آشکار ساخت.

دیدگاهتان را بنویسید