LOADING CLOSE

اثر اینترنت اشیا (Internet of Things) بر امنیت

ریسک‌های ناشی از اینترنت اشیا (IoT) و فضای کلاود

اثر اینترنت اشیا (Internet of Things) بر امنیت

 

اثر اینترنت اشیا (Internet of Things) بر امنیت

به بسیاری از اشیآ و.وسایل محیط پیرامون‌ مان که به شبکه اینترنت وصل شده اند.و توسط اپلیکیشن‌های موجود در تلفن‌های هوشمند.و تبلت ها کنترل و مدیریت می شوند، اینترنت اشیا(Internet of Things)    و یا IoT گفته میشود.
اینترنت اشیآ نوآوری آینده.در زمینه تکنولوژی های وایرلس و.موبایل محسوب میشود. این پدیده نیز صد ها چالش های.امنیتی جدیدی برای ما به وجود خواهد آورد که باید بررسی کنیم. یکی از این موارد آورده های و مسائل.اینترنت اشیا برای سازمان شما است.

علیرغم همهء صحبتهایی که.در خصوص اینترنت اشیا میشود، دنیا فعلآ دقیقآ نمیداند.که چه مواردی ترکیب اینترنت اشیا هستند.

در مرحله اول توضیح اینترنت اشیا.باید مرتبط با نیاز های هر سازمان باشد و شاید.نتوان یک توضیح کلی برای آن نوشت.

بیاد بدانیم .که از دیدگاه امنیتی هر سازمان چه نوع برخوردی را با اینترنت اشیا خواهد داشت.
برای بکار گیری اینترنت اشیا.در سازمان خود شما باید براساس اهداف خود برنامه ریزی کنید. شما باید ببینید که که چه ابزارهایی را در.اختیار و چه نیاز هایی را برای سازمان خود در نظر دارید.

آیا سازمان شما قرار است.در سازمان فقط از موبایل و تبلت استفاده کند.و یا اینکه شما از تبلت و موبایل استفاده خواهید کرد.که به  شبکه، خدمات کلاود، مانیتور، پرینتر، تلویزیون و وسائل دیگر متصلند؟

هدف از این کار چیست و چه نتیجه ای خواهد داد؟
در نظر داشته باشید.که در هر یک از لایه ها در مثال بالا چالش ها و موارد امنیتی خاص وجود دارد.و شما از اول راه باید ساختار کلی برنامه خود را مشخص کنید و به اجرآ گذارید.
در پایین ترین سطح، اینترنت اشیا در مورد اتصال است.و این کار را پیچیده میکند. پیچیدگی بزرگترین تهدید.برای امنیت است. با اضافه نمودن هر مورد، وسیله یا دستگاه به سیستم خود، شما نیاز به وسائل دیگر برای حفظ امنیت و مدیریت.روان سیستم خود خواهید داشت.

تمامی این وسائل، دستگاه ها و اتصالات فقط و فقط برای انتقال.اطلاعات طراحی شده اند.

بطور کلی اینترنت اشیا برای گردش اطلاعات بوجود آمده است.
در نتیجه امنیت طراحی شده در اینترنت اشیا.باید برای محافظت از اطلاعات باشد.

برای شما.سرمایه گذاری در سطح امنیت.وسائل و برنامه ها باید اهمیت داشته اما امنیت.اطلاعات شما باید الویت اول را داشته باشد. شما باید.سه چالش مهم را در زمینه جمع آوری.و ارسال/دریافت اطلاعات برای امنیت اینترنت اشیا.در نظر بگیرید.

•    محرمانه بودن: جلوگیری از ارسال غیر مجاز اطلاعات
•    تمامیت داده ها: داده های تولیدی بدون تغییر، شناسایی شدن،اسپوف شدن (Spoofing) در شبکه شما انتقال پیدا میکنند.
•    احراز هویت: تمامی اطلاعات ارسالی و دریافتی شما از منابع شناسایی شده شرچشمه میگیرند و احراز هویت می شوند.

 

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا هنوز دیدگاه جدیدی است.و در جامعه جا نیافتاده است. این روند قرار است جمع آوری، پروسه کردن، ذخیره سازی.و توضیع اطلاعات را از حالت سنتی در آورده و به فرم نهایی.مدرن خود برساند.

به.همین دلیل بسیاری از روش های سنتی.امنیت IT در آینده کار برد.نخواهند داشت و ما باید خود را برای این فصل جدید.اول از لحاظ دیدگاهی و به زودی از نظر امنیت فیزیکی آماده نماییم.
در آینده ای نزدیک حجمی وسیع از اطلاعات توسط وسایل متصل و سیستم های مدیریتی دریافت و ارسال خواهد شد. پیش بینی میشود که با ورود به عصر اینترنت اشیا حجم اطلاعات ورودی و خروجی شبکه ها چندین برابر خواهد شد و اطلاعات غیر منتظره جدیدی به این حجم نیز اضافه خواهد شد.
در نظر داشته باشید که اطلاعات.مرتب در حال حرکت و جابجایی است.و با ورود اینترنت اشیا روش این.جابجایی از حالت فعلی بسیار متفاوت خواهد بود. امنیت داشتن.در حالت اینترنت اشیا و اتصال همه چیز به هم کاملآ از روند.های فعلی متفاوت خواهد بود.

ما باید به نقاط اتصالی.و ارتباطی انتقال اطلاعات ما بین تمامی وسایل و ابر و شبکه.ها بپردازیم و ایمنی.را در آنجا بوجود آوریم. این.مسئله در واقع به “فعل.و انفعال، تعامل یا Interaction” به عنوان کلید کار اشاره میکند.

با داشتن اینترنت اشیا میتوان.پیش بینی کرد که مجرمان.سایبری در مرحله اول به نقاط بوجود آمدن و انتقال.اطلاعات، مراکز ارسال.دستورات، نقاط و gateway های شبکه حمله خواهند نمود و محافظت را نیز باید برای این چالش ها فراهم نمود.
در حال حاضر نیاز های.ایمنی به سمت فعل و انفعال، تعامل و حالت.گردشی امنیت تمایل پیدا کرده است. این یعنی امنیت بر.اساس تکنولوژی و خدمات.

در این صورت تمامی پروتکل ها و یکپارچگی ها باید از نو طراحی شوند.
اینترنت اشیا به ما.فرصت ها و چالش های تکنولوژی جدید ارئه میدهد.واگر این دیدگاه درست اجرآ شود.برای کار و زندگی آینده تحولی عظیم و نو به وجود خواهد آمد.

دیدگاهتان را بنویسید