LOADING CLOSE

LinkedIn در بزرگترین فیشینگ های دیده شده

LinkedIn در

LinkedIn در بزرگترین فیشینگ های دیده شده

بیشتر تلاش های موفق فیشینگ. آنهایی هستند که کلمات کلیدی LinkedIn در خط موضوعی شان بوده است. یک نظرسنجی جدید، اهمیت آموزش و آگاهی کارکنان را نشان داده است.

این نظرسنجی توسط KnowBe4 انجام شده است. شامل آموزش آگاهی امنیتی و شبیه سازی پلاتفرم فیشینگ می شود. این بررسی ده ها هزار فیشینگ تست شبیه سازی شده در سه ماهه دوم سال گذشته را بررسی کردند. تست فیشینگ، بررسی میزان آسیب پذیری در برابر فیشینگ می باشد. سپس، دریافتند بیش از نیمی (56 درصد) از حملات موفقیت آمیز کلمه LinkedIn در خط موضوعی خود داشته.

همه تست های فیشینگ رسانه های اجتماعی اگر ترکیب شوند. نمی تواند چنین میزانی را تشکیل دهند. برای نویسندگان تعجب آور نیست. زیرا “حملات فیشینگ در سال 2019 به میزان چشمگیر 75 درصدی افزایش یافته”.

شرکت KnowBe4

مدیر عامل شرکت KnowBe4  بیان نمود: “” پیوستن به شبکه من” یا درارتباط قرارا گرفتن با کسی به هر نوعی بسیار خوشایند است. از اینروست حملات فیشینگ رسانه های اجتماعی بسیار موفق واقع می شوند. “کاربران به ظاهر به مخاطبین” تایید شده “خود اعتماد می کنند.  بنابراین، بهتر است که بر روی لینکی کلیک کنید که از کسی که میشناسید فرستاده شده است. شناسایی حملات فیشینگ روز به روز سخت تر می شود. اما، کاربران ما دقیق تر از آن چیزی است که افراد بد فکر می کنند. آنها می توانند به طور کامل آموزش ببینند و از حملات فیشینگ و حملات اجتماعی مهندسی شده جلوگیری کنند.”

LinkedIn در

 لیستی از موفق ترین تست های فیشینگ . خطاهای نوشتاری و حروف بزرگ عینا مشابه آنهایی که در تست بوده هستند:

  • LinkedIn: 56 درصد
  • Login alert for Chrome on Motorola Moto X: 9 درصد
  • 55th Anniversay and Pizza Party: 8 درصد
  • Your Friend Tagged a Photo of You: 8 درصد
  • Facebook Password Reset Verification: 8 درصد
  • Your password was successfully reset: 6 درصد
  • New Voice Message At 1:23 AM: 5 درصد

این نظرسنجی، نشان داده است که تست های فیشینگی که بر مدیریت رمز عبورها تمرکز داشتند موفق تر بوده اند.

دیدگاهتان را بنویسید