LOADING CLOSE

سرقت 45 میلیون سابقه از VerticalScope

سرقت 45 میلیون سابقه از VerticalScope

سرقت 45 میلیون سابقه از VerticalScope

 VerticalScope

سرقت 45 میلیون سابقه از VerticalScope

به گزارش سایت LeakedSource ، مجرمین سایبری بیش از 45 میلیون قطعه اطلاعات.را از بیش از 1100 سایت سرقت نموده‌اند. سایت LeakedSource اطلاعات جامع در مورد نقض‌های داده‌ای ارائه می‌دهد. برخی از سایت‌های نقض شده.شامل Techsupportforum.com، MobileCampsites.com، Pbnation.com و Motorcycle.com می‌باشد.

به.نظر می‌رسد این حمله و سرقت در فوریه 2016 انجام شد، اما این تاریخ هنوز رسماً تائید نشده است. LeakedSource معتقد است که اطلاعات سرقت رفته محدود به اسم کاربر، آدرس‌های.ایمیل و اسم رمزهای رمزنگاری‌شده کاربران بوده است. شرکت VerticalScope در حال بازنگری سیاست‌های امنیتی خود می‌باشد و.در حال اجرا تغییرات امنیتی در فروروم خود است که مواردی مانند.سیاست‌های قوی‌تر نمودن اسم رمز و زمان انقضا اسم رمز می‌باشد.

به دلیل شدت این نقض.و توانایی استخراج حجم بالای داده، احتمال می‌رود که VerticalScope داده‌های خود را بر روی یک سرور یا سرورهای متصل‌به‌هم ذخیره می‌کرد. در حال حاضر روش.دسترسی مجرمین سایبری به داده‌ها.مشخص نشده است.

 

سرقت 45 میلیون سابقه از VerticalScope

امنیت

 

ه گزارش سایت LeakedSource ، مجرمین سایبری بیش از 45 میلیون قطعه اطلاعات.را از بیش از 1100 سایت سرقت نموده‌اند. سایت LeakedSource اطلاعات جامع در مورد نقض‌های داده‌ای ارائه می‌دهد. برخی از سایت‌های نقض شده.شامل Techsupportforum.com، MobileCampsites.com، Pbnation.com و Motorcycle.com می‌باشد.

به.نظر می‌رسد این حمله و سرقت در فوریه 2016 انجام شد، اما این تاریخ هنوز رسماً تائید نشده است. LeakedSource معتقد است که اطلاعات سرقت رفته محدود به اسم کاربر، آدرس‌های.ایمیل و اسم رمزهای رمزنگاری‌شده کاربران بوده است. شرکت VerticalScope در حال بازنگری سیاست‌های امنیتی خود می‌باشد و.در حال اجرا تغییرات امنیتی در فروروم خود است که مواردی مانند.سیاست‌های قوی‌تر نمودن اسم رمز و زمان انقضا اسم رمز می‌باشد.

به دلیل شدت این نقض.و توانایی استخراج حجم بالای داده، احتمال می‌رود که VerticalScope داده‌های خود را بر روی یک سرور یا سرورهای متصل‌به‌هم ذخیره می‌کرد. در حال حاضر روش.دسترسی مجرمین سایبری به داده‌ها.مشخص نشده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید