LOADING CLOSE

سرقت داده 50 میلیون نفر از دولت ترکیه

سرقت داده 50 میلیون نفر از دولت ترکیه

سرقت داده 50 میلیون نفر از دولت ترکیه

سرقت داده 50 میلیون نفر از دولت ترکیه

بر اساس گزارش روزنامه تلگراف در تاریخ 19 فروردین 1395، یک نقض عظیم باعث فاش‌سازی داده‌های بیش از 50 میلیون شهروند ترکیه را شده است. یک گروه ناشناس یک فایل فشرده را در اینترنت گذاشت که حاوی اسم، آدرس، اسم اول والدین، شهر و تاریخ تولد و شماره ملی شهروندان ترکیه است که توسط دولت این کشور استفاده میشد.
خبرنگاری Associated Press تا حدودی درستی این نشت داده‌ها را با استفاده از انتخاب و مقایسه تصادفی داده‌ها با اطلاعات واقعی تائید نموده است. فاش‌سازی اطلاعات در این حجم می‌تواند ضعف‌هایی را در دولت ترکیه متذکر شود و پیام ارسالی از طرف این گروه مجرمین سایبری از ضعف‌های دولت ترکیه بیان داشت.
دولت ترکیه اعلام کرد که این داستان مربوط به سال 2010 است و قدیمی می‌باشد. در ماه‌های اخیر دولت ترکیه حملات سایبری متعددی را تجربه نموده است. در فوریه 2016 گروه مجرمین سایبری Anonymous 18 گیگابایت داده‌های حساس سرقت رفته از پایگاه داده‌های  پلیس ملی این کشور را فاش‌سازی نمودند.

 

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال

سرقت داده 50ایرانی، فاسرقت داده 50یروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ سرقتسرقت داده 50 داده 50دسک بومی

دیدگاهتان را بنویسید