LOADING CLOSE

جرائم سایبری در آمارهای رسمی انگلستان و افزایش جرم

همکاری برای مبارزه با جرائم سایبری کم تأثیر

جرائم سایبری در آمارهای رسمی انگلستان و افزایش جرم

 

جرائم سایبری در آمارهای رسمی انگلستان و افزایش جرم

با قرار گرفتن کلاه‌برداری و جرائم سایبری در آمارهای رسمی کشورهای انگلستان و ویلز، برای اولین بار، سطوح جرم در این دو کشور به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. دفتر آمار ملی کشور انگلستان (Office for National Statistics یا ONS) بیان داشت که 5.1 میلیون موارد کلاه‌برداری در سال گذشته سطوح جرم آن کشور را 70 افزایش داد. در همان دوره 2.5 میلیون مورد جرم سایبری ثبت گردید.

دفتر آمار ملی اعلام داشت که معمول‌ترین روش جرم سایبری از طریق ویروس بوده و بیشتر کامپیوتر یا وسایل اکثر قربانیان به‌نوعی آلوده‌شده بود. حمله به‌حساب های رسانه‌های اجتماعی و ایمیل کاربران نیز امری روزمره اعلام شد.

بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سطوح جرائم کاهش نیافته است و به سمت مدل و فرم‌های جدیدتر گرایش پیداکرده است که قبلاً توسط آمارها انعکاس داده نمی‌شد. واضح است که جرائم به حالت آنلاین مهاجرت کرده است که یعنی در درازمدت جرائم سنتی افت و کاهش داشته‌اند.

به نظر می‌رسد که بررسی، دریافت آمار و تحقیق در این زمینه پیچیده‌تر از نگاه و دیدگاه اولیه می‌باشد. این تحقیقات نشان می‌دهد که جرائم وابسته به فضای سایبری و اقتصاد سایبری در حال افزایش است. باوجود تعداد بالایی از مردم در سراسر جهان که انگیزه کلاه‌برداری دارند و همزمان با فرصت‌ها و وضعیت‌های ارائه‌شده توسط اینترنت باعث تعجب است که آمار جرم از این بالاتر نیست.

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی

دیدگاهتان را بنویسید