LOADING CLOSE

OFAC – دفتر کنترل سرمایه های بیگانه آمریکا

OFAC – دفتر کنترل سرمایه های بیگانه آمریکا

OFAC – دفتر کنترل سرمایه های بیگانه آمریکا

OFAC – دفتر کنترل سرمایه های بیگانه آمریکا

کلیه افراد حرفه ای و کارشناس درگیر در امر امنیت و IT بهتر است با اصطلاح OFAC (The Office of Foreign Assets Control ) یا دفتر کنترل سرمایه های بیگانه آمریکا آشنا شوند. فعالیت این دفتر مدیریت و اجرآ تحریم های اقتصادی، بازرگانی بر اساس سیاست های خارجی و امنیت ملی کشور امریکا بر علیه کشور ها و رژیم های بیگانه، تروریست ها، قاچاقچیان بین الملل، افراد و کشور هایی که سلاح های کشتار جمعی را رواج میدهند و دیگر تهدیدها میباشد.
این دفتر تعیین کننده فعالیت شرکت ها و سازمان های آمریکایی با آندسته اشخاص حقیقی و حقوقی است که دولت آمریکا تشخیص دهد که معتبر هستند و تحت تحریم نیستند. برای مثال کشور هایی مانند کوبا، دارفور و کره جنوبی در سایت این سازمان در تحریم قید شده اند و شرکت ها و سازمان های آمریکایی نباید با آن کشورها همکاری داشته باشند.
انتظار میرود که لغت Cyber نیز به زودی در لیست این سایت قرار گیرد. این کد به معنای تحریم برای امور و موارد سایبری است که در ماه گذشته توسط اوباما به اجرآ درآمد. هدف این تحریم ها افراد و گروه هایی است که به صورت سایبری به آمریکا حمله میکنند و آن کشور را از لحاظ سیاست خارجی، امنیت ملی و ثبات اقتصادی تهدید مینمایند. این بدین معناست که هر سازمان، شرکت، فرد، دولت و حتی منابع تامین برق یا اتصالات ممکن است در صورت تخلف از سیاست های کشور آمریکا با عواقب سنگینی روبرو شود. در واقع این دفتر صلاح جدیدی برای اعمال قانون بر علیه جرائم سایبری میباشد. برخی از شرکت ها نیز ممکن است نیاز به توسعه برنامه های جدید مطابقت داشته باشند تا از شرایط تحریم های جدید تخطی ننمایند.
در تاریخ اول اپریل سال 2015، تحریم های سایبری جدید توسط اوباما به اجرآ گذاشته شد. در این سند قید شده است که  شیوع و شدت فعالیت های سایبری مخرب که منشع یا مدیریت آن توسط  افرادی باشد که بخشی یا تمامی آن در خارج از آمریکا مستقر باشد، به عنوان یک تهدید غیر معمول یا استثنایی برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد کشور امریکا به شمار می آید.
در صورتی که چنین تهدید هایی مشاهده شود، کشور امریکا برای اشخاص و افراد مسئول تحریم هایی در نظر خواهد گرفت که اهداف و اثرهای ذیل را خواهد داشت.
•    صدمه زدن و به مخاطره انداختن جدی خدمات ارائه شده توسط اشخاص در یک بخش ریز ساختداری مهم
•    اختلال اندازی جدی در یک کامپیوتر یا شبکه یا سیستم های قابل دسترس
•    سوء استفاده جدی از بودجه یا منابع اقتصادی، اسرار تجاری، شناسه های شخصی یا اطلاعات مالی برای کسب منافع بازرگانی یا رقابتی یا درآمد مالی خصوصی.
تحریم های مجاز اعمالی شامل فریز کردن سرمایه، منع سفر، و غیره توسط افراد یا اشخاص مجرم میباشد. برای دیدن موارد نقض و عواقب آن به لینک (http://www.ecustoms.com/trade_compliance_resources/us_export_violations.cfm) مراجعه کنید.
تحریم های وارده با هدف کاهش پشتیبانی و درآمد برای انواع جرائم سایبری در نظر گرفته شده است و این امر در مورد کشورهایی که در آن جرم صورت میگیرد و در آن چنین جرائمی نادیده گرفته میشوند اجرآ میشود. سناریو های مختلفی که در آن تهدید تحریم ها ممکن است کارآمد باشد، مواردی مانند در فشار گذاشتن یک خدمات ارائه دهنده اینترنتی برای جلوگیری از انتشار اسپم، یا جلوگیری از کار یک بازار سیاه داده های دزدی، یا داد و ستد انواع تصاویر غیر مجاز می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید