LOADING CLOSE

مدیریت قرارداد و دارایی ها

دو روش برای هک کردن گوشی اندرویدی

دو روش برای هک کردن تا به امروز دو آسیب‌پذیری.بزرگ در سیستم‌های اندرویدی کشف‌شده است. مورد اول مشابه به آلودگی “Heartbleed” میباشد و بر اساس محاسبات در بیش از 950 میلیون گوشی و تبلت (95{ وسایل) در سراسر.دنیا.می‌تواند فعال شود و امکان آلودگی دستگاه با دریافت یک پیام دارای تصویر وجود دارد. این مشکل به