LOADING CLOSE

سیستم

در روترهای Netis(backdoor) 57 میلیون

در روترهای Netis درب پشتی به گزارش محققان. Trend Micro، از ماه اگست 2016 . ده‌ها میلیون اسکن مخرب تابه‌حال برای شناسایی درب پشتی (backdoor) در روترهای Netis صورت گرفته است. دو سال پیش گزارش شد که روترهای Netis دارای یک درب پشتی هستند .به هکرها اجازه می‌دهد.که کنترل کامل وسیله را به دست بگیرند.