LOADING CLOSE

تیکتینگ بومی

حمله سایبری به روزنامه New York Times

  حمله سایبری به روزنامه New York Times :  دفتر روزنامه New York Times در مسکو هدف مجرمین سایبری قرار گرفت. در حال حاضر شواهدی از موفقیت هکرها و نقض به این روزنامه وجود ندارد. سخنگوی روزنامه می‌گوید که آن‌ها به‌طور مستمر در حال مانیتور کردن.سیستم‌های خود با آخرین ابزار و تحلیل‌ها هستند. در حال

نیاز ضروری به افزایش امنیت سایبری سازمانی

  نیاز ضروری به افزایش یکی از موارد الزامی برای سازمان‌ها تلاش برای پیش‌گیری و آمادگی داشتن.در مقابل حملات سایبری است که شامل مجهز شدن، به‌تناسب نیازهای سازمان، است. این‌یکی از موارد کشف‌شده توسط  دومین شاخص فقر امنیتی سایبری  RSA. سالانه است. ریسک‌های دیگر نیز که با آن مواجه هستیم در این شاخص آمده است.

هک Patreon و سرقت داده‌های 2.3 میلیون کاربر

هک Patreon و سرقت داده‌های 2.3 میلیون کاربر Patreon یک پلتفرم تأمین مالی توسط عموم است که هدف آن کمک به هنرمندان و خلاقان.برای پیشرفت، ایجاد کار، معرفی هنر خود و فروش کارها می‌باشد. این پلتفرم توسط Jack Conte (موسیقیدان) و.Sam Yam (توسعه‌دهنده) به وجود آمد. این پلتفرم به هنرمند اجازه می‌دهد که بر اساس