LOADING CLOSE

ایزی نو

پس از احراز هویت اختیار و کنترل دسترسی

پس از احراز هویت اختیار و کنترل دسترسی : اختیار (authorization) و کنترل دسترسی (access control) اختیار و کنترل دسترسی روش‌های اجرا سیاست‌های دسترسی می‌باشند. می‌توان یک سناریو اختیار معمولی و عمومی را.با نگهبان دم درب هتل مقایسه کرد که او فقط اجازه ورود به افراد ظاهراً متناسب را به داخل هتل می‌دهد. کنترل دسترسی