LOADING CLOSE

اکانتینگ

Pegasus بدافزار نامرئی جدید Iphone

  تصویر بخش های آلوده شده در گوشی توسط Pegasus Pegasus یک بدافزار هک است که کنترل یک Iphone را کاملاً به دست می‌گیرد و آن را به یک وسیله جاسوسی تبدیل می‌کند. این بدافزار توسط یک شرکت به نام NSO Group تولیدشده است اما اطلاعات زیادی از این شرکت موجود نیست. این بدافزار اخیراً

مقامات بالای بانکی بی‌اطلاع از نقض به داده‌ها

مقامات بالای بانکی بی‌اطلاع از نقض به داده‌ها :  بر اساس گزارش “2016 Banking Outlook Survey” از شرکت KPMG، تصمیم‌گیرندگان در بانک‌ها از نقض‌های.داده‌ای در سازمان‌های خود بی‌اطلاع هستند. این مورد بیشتر از همه در.سطوح دوم مدیریت بالادستی رواج دارد. 12 از مدیران عامل از اینکه آیا شبکه‌های.سازمانی در دو سال گذشته نقض شدهربود بی‌اطلاع