LOADING CLOSE

پشتیبانی بیشتر برای نقل قول ها در GitHub

پشتیبانی بیشتر برای نقل قول ها در GitHub

پشتیبانی بیشتر برای نقل قول ها در GitHub

پشتیبانی بیشتر برای نقل قول ها در GitHub

استناد به کار شما برای دیگران آسان تر است؟

GitHub در حال حاضر دارای پشتیبانی داخلی برای فایل های CITATION.cff است. این ویژگی جدید دانشگاهیان و محققان را قادر می سازد تا به مردم اطلاع دهند که چگونه به درستی به کار خود استناد کنند ، به ویژه در نشریات/مطالب دانشگاهی. فایلهای CITATION.cff که در اصل توسط انجمن مهندسی نرم افزار تحقیقاتی پیشنهاد شده بودند ، فایلهای متنی ساده با اطلاعات استنادی قابل خواندن برای انسان و ماشین هستند.

هنگامی که یک فایل CITATION.cff را در مخزن تشخیص می دهیم ، از این اطلاعات برای ایجاد پیوندهای مناسب APA یا BibTeX استفاده می کنیم که توسط دیگران قابل ارجاع است .

چرا ما فکر می کنیم این مهم است؟

از داشبوردهای زمان واقعی که تأثیر جهانی COVID-19 را ردیابی می کند تا نرم افزاری که برای گرفتن اولین تصویر از سیاهچاله استفاده می شود ، دانشگاهیان و محققان مسئول برخی از تأثیرگذارترین کارهایی هستند که GitHub دارای امتیاز میزبانی است.

متأسفانه ، بسیاری از محققانی که زمان و تلاش قابل توجهی را برای تولید نرم افزارهای منبع باز با کیفیت بالا اختصاص می دهند ، اغلب برای به رسمیت شناخته شدن کار خود با مشکل روبرو می شوند و در نتیجه از مجازات شغلی درون دانشگاهی رنج می برند. با این حال ، ماهیت منبع باز توسط همکاران به یک روش ایده آل برای به اشتراک گذاشتن تحقیقات با ارائه نمونه پیاده سازی ، آزمایش و مجموعه داده تبدیل می شود.

توانایی به رسمیت شناخته شدن محققان برای مشارکت های منبع باز بستگی به توانایی دیگران دارد که هنگام استفاده از کار خود به راحتی از آنها استناد کنند. ما می خواهیم این تجربیات را برای محققان و توسعه دهندگان آسان تر کنیم.

این چگونه کار می کند؟

ما از RubyGem ruby-cff برای تجزیه و تحلیل محتویات فایل CITATION.cff و ساختن یک رشته استنادی استفاده می کنیم که پس از مرور یک مخزن با یکی از آن فایلها ، در GitHub نشان داده می شود.

ما از بازخورد و کمک شما خوشحال می شویم!

نقل قول نرم افزاری در دانشگاه هنوز نسبتاً جدید است و بنابراین ، ما انتظار داریم که با بالغ شدن این ویژگی با کمک و بازخورد جامعه تحقیقاتی ، برخی تغییرات و پیشرفت ها مورد نیاز باشد. ما این ویژگی را با سازندگان CFF (Citation File Format) و تعداد کمی آزمایش کننده بتا آزمایش کرده ایم.

با ما در  ruby-cff بپیوندید تا درباره به روزرسانی ها و پیشرفت ها بحث کنید یا اسناد را بررسی کنید تا از امروز فایل CITATION.cff را به مخزن خود اضافه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید