LOADING CLOSE

راهبرد خشن و تهاجمی سایبری کاخ سفید

راهبرد خشن و تهاجمی سایبری کاخ سفید

راهبرد سایبری کاخ سفید : ترامپ، سوالاتی را پیرامون نقش ایالات متحده در حملات سایبری برانگیخته است.

این سند، که در روز پنج شنبه گذشته منتشر شد، عمدتا به اقدامات موجود و سیاست های دفاعی مرتبط بود.

اما جان بولتون مشاور امنیت ملی به خبرنگاران گفت که ایالات متحده قصد دارد به شکلی تهاحمی تر در فضای سایبر نقش آفرینی کند، حرکتی که به عقیده کارشناسان می تواند منجر به افزایش حملات سایبری آمریکا و در عین حال افزایش آسیب پذیری این کشور نیز بشود. بولتون در روز پنج شنبه تایید کرد که ترامپ سیاست های رفتاری اوباما را با امضای سندی جدید کنار گذاشته است که آمریکا را در وضعیتی تهاجمی تر قرار خواهد داد.


کارشناسان سایبری و نیز مسئولان دوران اوباما نیاز به یک سند جدید را تایید کرده بودند اما در عین حال نگرانی هایی در مورد تاکید ترامپ بر اجزای تهاجمی سند را نیز ابراز می کنند. این کارشناسان نسبت به خطرات اتخاذ این رویکرد جدید هشدار داده و بیان کرده اند که اقدامات دولت فدرال البته با توجه به مورد حمله قرار گرفتن روزانه آمریکا می تواند میزان قربانیان این حملات را کاهش دهد.

اظهارات اخیر کاخ سفید بخشی از برنامه ای وسیع تر برای در زمینه راهبرد سایبری است. وزارت دفاع در همین ماه آیین نامه داخلی امنیت سایبر خود را منتشر کرد که طی آن بیان شده است که قوای نظامی مجاز به انجام دفاع رو به جلو جهت جلوگیری از حملات سایبری است.

واضح است که سناتورهای کلیدی جمهوری خواه نقشی مهم در پس این راهبرد منتشر شده توسط کاخ سفید دارند.

سناتور جیمز لنکفورد عضو کمیته امنیت ملی سنا اظهار کرده است که این سیاست ها به آمریکا در تشخیص و پاسخ موثر به مهاجمین کمک خواهد کرد.

جان راتکلیف جمهوی خواه رییس زیرکمیته امنیت ملی در حوزه محافظت از زیرساخت ها و امنیت سایبر، نیز گفته است این راهبرد نشانگر تعهد قوی مسئولین برای بهبود موقعیت ملت ما در زمینه امنیت سایبر است

مشخص است که دموکرات کمتر اشتیاق نشانه داده و نظرات مقابلی نیز اظهار کرده اند.

جیم لانگوین، بنیانگذار انجمن حزبی امنیت سایبر در کنگره، معتقد است با وجود اینکه دشمنان ما باید از توان و اراده ما در به چالش کشیدن آنها در فضای سایبر آگاه باشند اما به عنوان کشوری با نوآور ترین اقتصاد جهان باید این را نیز بدانیم تاکید و توجه بیشتر به این حوزه باید ایجاد رغبت و پایداری طرف های مقابل نیز خواهد شد. او افزود که راه های بسیار دیگری نیز برای پاسخ به این حملات وجود دارد که لزوما نیاز به اقدام سایبری نیز ندارد.

دولت اوباما اغلب با اعمال تحریم ها به این حملات پاسخ می داد. برای مثال بعد از تایید سازمان اطلاعات آمریکا از نقش فعال روسیه در انتخابات 2016، اوباما تحریم هایی را علیه این کشور اعمال کرد و دیپلمات های روسی را نیز اخراج کرد.

دولت اما در راهبرد جدید صریحا مشخص نکرده است که چه نوع حملاتی را منصفانه دانسته است بلکه تنها اعلام کرده که قوای ملی برای جلوگیری، پاسخ و تشخیص فعالیت های مخرب سایبری علیه ایالات متحده در دسترس خواهد بود.


این سیاست جدید آمریکا نشانگر اهمیت بیشتر استفاده از سامانه های امنیت سایبر بومی و توجه به فایروال بومی و فایروال های ایرانی جهت مقابله با این راهبرد تازه ایالات متحده است.

دیدگاهتان را بنویسید