LOADING CLOSE

آسیب پذیری خطرناک در mozilla firefox

آسیب پذیری خطرناک در mozilla firefox

 26 آسیب پذیری mozilla firefox ژوئن 2018 بنیاد mozilla وصله هایی امنیتی برای آسیب پذیری های روز صفر را منتشر کرد .

توصیه می‌شود که مرورگر خود را به یکی از نسخه‌هایFirefox 61،Firefox ESR 52.9، Firefox ESR 60.1 ارتقا دهید.

دو آسیب پذیری بحرانی با کد هایCVE-2018-12359 وCVE-2018-12360 می توانند به مهاجم این امکان را بدهند که از راه دور کنترل کامپیوتر و مرورگر را به دست بگیرند.

آسیب پذیری اول از نوع  use-after-free  در تابع  focus()  است و آسیب پذیری دوم در کتابخانه SwizzleData است که از نوع  integer overflow است.

همچنین چندین آسیب پذیری بحرانی و خطرناک دیگر نیز در این وصله ها ترمیم شدند.

لیست آسیب پذیری های وصله شده :

درجه اهمیت

 

کد آسیب پذیری

 

توضیح

 

بحرانی

 

 

CVE-2018-12359

 

buffer overflow در زمان رندر محتویcanvas 

 

بحرانی

 

CVE-2018-12360

 

 use-after-freeدر تابع focus() 

 

بحرانی

 

CVE-2018-12361

 

 integer overflow درSwizzleData 

 

بحرانی

 

CVE-2018-5186

 

memory corruption

 

بحرانی

 

CVE-2018-5187

 

memory corruption

 

بحرانی

 

CVE-2018-5188

 

memory corruption

 

بالا

 

 

CVE-2018-12358

 

دور زدن Same-origin

 

بالا

 

CVE-2018-12362

 

integer overflow در SSSE3

 

بالا

 

CVE-2018-12363

 

 use-after-free در زمان ساختن نود های DOM

 

بالا

 

CVE-2018-12364

 

 

 CSRF  به وسیله ی NPAPI plugin مانند Adobe  Flash

 

بالا

 

 

CVE-2018-5156

 

 

 segmentation fault در Media recorder

 

متوسط

 

 

CVE-2018-12365

 

افشاء فایل های محلی

 

متوسط

 

CVE-2018-12366

 

 

Invalid data handling

 

متوسط

 

CVE-2018-12367

 

 

PerformanceNavigationTiming می توانست برای استفاده از آسیب پذیری هایی مثل Spectre مورد استفاده قرار بگیرد

 

متوسط

 

CVE-2018-12368

 

 

نشان ندادن اخطار در هنگام باز کردن فایل های SettingContent-ms

 

متوسط

 

CVE-2018-12369

 

 

WebExtensions می تواند مجوز های دسترسی را دور بزند

 

متوسط

 

CVE-2018-12371

integer overflow درSkia library

 

کم

 

CVE-2018-12370

 

 

در زمان خارج شدن از Reader Viewمحافظت های      SameSite cookieدور زده می شود

 

منبع : https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-16/

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید