LOADING CLOSE

Darknet ها بیشتر در مقابل حملات انعطاف دارند تا اینترنت

darknet

Darknet ها بیشتر در مقابل حملات انعطاف دارند تا اینترنت

 

darknet
Darknet

به گزارش شبکه LiveScience.com، مقابل حملات انعطاف دارند بخش های پنهانی اینترنت، که فقط از طریق برنامه های خاص در دسترس هستند و از محرمانگی و عدم افشا اطلاعات اطمینان حاصل میکنند، بیشتر در مقابل حملات انعطاف دارند. Darknet ها خدمات پنهان (hidden services) شبکه های کامپیوتری هستند. محبوب ترین و شناخته شده ترین آنها شبکه Tor میباشد. این شبکه به دلیل فعالیت های غیر مجاز مانند فروش مواد مخدر و امور غیر اخلاقی بد سابقه شده است، اما برنامه های مناسبی نیز دارد، از خبرنگاران در برابر پایمال شدن حقوق آنها جلوگیری میکند و به پلیس در عملیات خود کمک رسانی میکند.
محققان لابراتوار تحقیقاتی U.S. Naval و آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته کشور آمریکا اصول پایه Tor را در سال 1990 توسعه دادند. هدف Tor محافظت از ارتباطات انلاین دولتی بود و بر همین اساس از منابع دولتی بودجه دریافت میکند. اما فعالیت های غیر مجاز در شبکه Tor باعث شده است که مسئولین این سایت ها را ببندند یا از ادامه کار کاربران جلوگیری کنند. در یک مطالعه جدید، محققین اسپانیایی مایل بودند که بدانند darknet چگونه کار میکندو چقدر در مقابل حملات در مقایسه با اینترنت ضعف دارد.
محققین حدود 5000 الی 6000 نود (بیشتر صفحات وب) در شبکه Tor را مطالعه کردند و دیدند که 275000 الی 2 میلیون ارتباط در سال های 2013 الی 2015 با هم لینک شدند. سپس انها این ساختارها را با 46000 الی 50000 نود در اینترنت که حدود 195000 الی 221000 ارتباط را با هم در همان زمان لینک میکردند مقایسه نمودند. دانشمندان متوجه شدند که اینترنت دارای مجموعه ای از hub است که به هم محکم متصل شده اند. این مجموعه هاب را rich club میگویند چون مشابه به یک مجموعه از افراد قدرتمند هستند که به اعضای خود کمک میکنند تا متصل بمانند.
تحقیقات قبلی نشان داده است که rich club های یاخته های عصبی (neurons) میتوانند به مغز انسان کمک کنند که عملکردهای بالاتر ذهنی را اجرا کنند و خرابی در این اتصالات ممکن است به مشکلاتی مانند Alzheimer’s disease ختم شود. در مقایسه شبکه Tor دارای rich club نمیباشد. در واقع اینترنت یک شبکه متمرکز است که به راحتی اجرا و جستجو برای خدمات انلاین میشود، در حالیکه Tor یک شبکه غیر متمرکز است. این غیر متمرکز بودن به آن در مقابل حملات و خرابی های تصادفی انعطاف بیشتری میدهد.
در مقایسه با تخریب rich club ها در اینترنت تمامی سیستم را میتوان از بالانس خارج نمود. برای مثال در اینترنت لازم است که 90{fea3c28d3890e38680ec32848aac0d612e51e58d6c76d9449e10e3199002478e} نودها فعال باشند تا ان درست عمل کند اما در شبکه Tor نیاز است که فقط 40{fea3c28d3890e38680ec32848aac0d612e51e58d6c76d9449e10e3199002478e} نودها فعال باشند. این شبکه برای این هدف طراحی نشده بود و این مشخصه براینده برای محققین هیجان انگیز است. محققین میگویند که حملات پیچیده میتوانند رفته رفته یک Darknet را مختل کنند و تحقیقات بیشتر برای درک ماهیت این نوع شبکه مورد نیاز است.

دیدگاهتان را بنویسید