LOADING CLOSE

کودکان در عصر دیجیتال و امنیت آنلاین

نسل کودکان متصل به اینترنت

کودکان در عصر دیجیتال و امنیت آنلاین

 

childrenonline
Digital Children

بر اساس یک مطالعه با عنوان “رشد دیجیتالی (Growing UP Digital)  کودکان در عصر دیجیتال و امنیت آنلاین :توسط کمیته کودکان در انگلستان باید فعالیت بیشتری در امر آموزش و امنیت آنلاین کودکان وجود داشته باشد. یکی از کارشناسان این مطالعه، Anne Longfield، می‌گوید که کودکان نباید بدون آموزش مناسب در دنیای دیجیتال وقت بگذارند و این امر غیرمسئولانه است.
این مطالعه یک‌ساله نشان داد که در تعدادی از فعالیت‌های آنلاین، کودکان کاملاً بی‌اطلاع از عمق و نوع فعالیت هستند. برای مثال در رسانه‌های اجتماعی در زمان ثبت‌نام برای خدمات، کودکان اغلب از طبیعت آن خدمات ناآگاه هستند. این موارد می‌تواند شامل قوانین و شرایطی باشد که بر روی محرمانگی اثرگذار می‌باشد یا مالکیت محتوایی که در کانال‌های اجتماعی تولید می‌شود. او درخواست کرده است که مقام مسئولی در بالاترین رده‌ها، با عنوان سرپرست کمیسیون کودکان، انتخاب شود که مسئول رشد کودکان در دنیای دیجیتالی باشد و نظارت مستقل بر روی نوع و تعداد شکایات دریافت شده ارائه‌دهندگان رسانه‌های اجتماعی از طرف نوجوانان داشته باشد. این مقام می‌گوید که اینترنت وقتی‌که به 25 سال پیش به وجود آمد برای کودکان طراحی نشده بود.کودکان در عصر دیجیتال و امنیت آنلاین
ما باید روش‌های فکری خود را مجدداً بررسی کنیم تا کودکان و نوجوانان را برای دنیای دیجیتال آماده کنیم. توصیه‌شده است که همه مدارس در انگلستان برنامه‌های مطالعه و شهروندی دیجیتال ارائه دهند. شرکت‌های رسانه اجتماعی نیز می‌توانند قوانین و شرایط خود را برای درک بهتر کودکان تغییر دهند تا کودکان بتوانند تصمیمات آنلاین بگیرند. در حال حاضر یک‌فاصله مابین آموزش دیجیتال کودکان و اجرا حقوق آنلاین کودکان وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید