LOADING CLOSE

نقض داده‌ای و تأثیر بر 360 میلیون حساب Myspace

نقض داده‌ای و تأثیر بر 360 میلیون حساب Myspace

نقض داده‌ای و تأثیر بر 360 میلیون حساب Myspace

در یک اطلاعیه رسمی در هفته گذشته شرکت Myspace اعلام نمود که چند سال گذشته قربانی یک هک و نقض داده‌ای اساسی بوده است. این حمله‌بر روی 360 میلیون حساب کاربری تأثیر داشته است. تیم امنیتی/فنی این شرکت تائید نمود که اطلاعات ارائه‌شده در یک فوروم آنلاین اصلی است.
داده‌های نقض شده شامل اسم کاربر، اسم رمز و آدرس‌های ایمیلی از یک پلتفرم قدیمی آن شرکت استخراج‌شده بود. Myspace گمان دارد که مجرم سایبری مسئول این حمله فردی بانام اینترنتی peace می‌باشد. این فرد به نظر می‌رسد که مسئول حملات مشابه در سایت Tumblr بوده است چون این دو حمله مثل هم اجرا شدند.
Myspace در حال حاضر تمامی اسم رمزهای قبلی تا سال 2013را از اعتبار خارج نموده است و در حال تحقیقات این حمله است. آنها گفته‌اند که امنیت و محرمانگی را بسیار جدی تلقی می‌کنند. این ماجرا توسط مانیتورهای هک در دنیا بدترین نقض نامیده شده است. جایگاه دوم بدترین نقض‌ها به LinkedIn و جایگاه سوم به Adobe تعلق دارد.

فایروال ایرانی، فایروانقض داده‌ای و تأثیر بر 360 میلیون حساب Myspaceل بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی
،بهترین فایروال ایرانی ،بهترین فایروال بومی ، امنیت شبکه ، امنیت سایبری ، کنترل پهنای باند ، کنترل اینترنت ، وف بومی ، وف ایرانی
، مدیریت قراردادها ، مدیریت دارایی ها،Next generation firewall ، NG firewall ، NGfirewall ،نکس جنریشن فایروال،انجی فایروال

دیدگاهتان را بنویسید