LOADING CLOSE

نیویورک و افزایش شدید نقض‌های داده‌ای

نیویورک و افزایش شدید نقض‌های داده‌ای

نیویورک و افزایش شدید نقض‌های داده‌ای

 

نیویورک و افزایش شدید :

دفتر ایالتی شهر نیویورک اعلام نموده است که این.شهر در سال 2016 حملات سایبری و نقض‌های داده‌ای گسترده‌ای را تجربه نموده است.  در مقایسه با همین دوره در سال گذشته افزایش 40 بوده است.

تا دوم ماه.می 2016 تعداد 459 هشدار نقض به داده اعلام شد که این موارد در 2015 تعداد 327 بوده است.و برای کل سال 809 عدد بود.

برای کشور امریکا نقض داده‌ها یک تهدید در.حال گسترش به امنیت در سطح شخصی و ملی به‌حساب می‌آید.

توصیه‌ها برای رفع خطرات داشتن امنیت بهتر سایبری و اطمینان حاصل کردن محافظت.برتر از اطلاعات حساس.می‌باشد. شرکت‌هایی که تحت حملات سایبری و نقض داده‌ای قرار می‌گیرند باید موضوع را به دفتر دادستانی کل و مشتریان خود گزارش نمایند. برخورد.با این مشکل یکی از برنامه‌های کلیدی سیاست‌مداران در نیویورک است.

نیویورک و افزایش

دفتر ایالتی شهر نیویورک اعلام نموده است که این.شهر در سال 2016 حملات سایبری و نقض‌های داده‌ای گسترده‌ای را تجربه نموده است.  در مقایسه با همین دوره در .سال گذشته افزایش 40 بوده است.

برای کشور امریکا نقض داده‌ها .یک تهدید در.حال گسترش به امنیت در سطح شخصی.

و ملی به‌حساب می‌آید. توصیه‌ها برای رفع خطرات داشتن امنیت بهتر سایبری و اطمینان .حاصل کردن .محافظت.برتر از اطلاعات حساس.می‌باشد.

شرکت‌هایی که تحت حملات. سایبری و نقض داده‌ای قرار می‌گیرند باید موضوع را به دفتر دادستانی کل و مشتریان خود گزارش نمایند. برخورد.با این مشکل یکی از برنامه‌های کلیدی سیاست‌مداران در نیویورک است

دیدگاهتان را بنویسید