LOADING CLOSE

هک شدن سیستم بیمارستان Hollywood و درخواست باج

هک شدن سیستم بیمارستان Hollywood و درخواست باج

هک شدن سیستم بیمارستان Hollywood و درخواست باج

 

به گزارش سایت Tech Times سیستم‌های کامپیوتری مرکز درمانی Hollywood Presbyterian امروز تحت حمله مجرمین سایبری قرار گرفت، غیرفعال گردید و مجرمین درخواست 9000 bitcoin معادل 3.6 میلیون دلار را کرده‌اند. این‌یکی از بالاترین درخواست‌های باج سایبری در دنیا می‌باشد.
مجرمین سایبری از باج افزار یا بدافزار باج‌گیر(Ransomware) برای حمله به این بیمارستان استفاده کردند و سیستم‌های بیمارستان در حال حاضر به مدت یک هفته غیرفعال است. این بیمارستان به علت این حمله قادر به ادامه فعالیت روزمره خود نبوده است و عوامل این مرکز به‌صورت دستی (با کاغذ و خودکار) و با فکس و تلفن همه موارد را ثبت و اجرا می‌کنند. برای اینکه این برافراز به دیگر سیستم‌ها انتقال نیابد استفاده از کامپیوتر ممنوع شده است. برخی از بیماران نیز در حال انتقال به مکان‌های دیگر هستند.
یکی از نمایندگان بیمارستان می‌گوید که چالش‌های جدی IT از هفته پیش نمایان شدند و باعث اعلام یک وضعیت اضطراری داخلی شد. این حملات به‌صورت تصادفی بود و حالت مخرب نداشت. در این زمان بیمارستان درخواست کمک حرفه‌ای سایبری کرده است و سازمان FBI و پلیس شهر Los Angeles در جریان ماجرا قرار گرفتند.
به نظر می‌رسد که هدف مجرمین سایبری سرقت داده بیماران نبوده است چون مدارک و شواهدی از سرقت وجود ندارد. برخی از خدمات مانند دریافت آزمایش‌ها به مکان‌های دیگری انتقال‌یافته‌اند که راه بیماران را دور کرده است و باعث سختی بیشتری برای آنان شده است.
در حملات باج‌گیری مجرمین سایبری وارد شبکه قربانی می‌شوند، داده‌ها را رمزنگاری می‌کنند و سیستم را از دسترس خارج می‌کنند و برای بازگشت داده‌ها معمولاً درخواست باج به‌صورت bitcoin می‌کنند.
درخواست مبلغ 9000 bitcoin برای چنین حملاتی بسیار بالا و بی‌سابقه است اما باوجود یک بیمارستان با پشتیبانی مالی قوی این امر طبیعی به نظر می‌رسد. شاید در آینده ما شاهد موارد مشابهی از این حملات و درخواست باج باشیم.

به گزارش سایت Tech Times سیستم‌های کامپیوتری مرکز درمانی Hollywood Presbyterian امروز تحت حمله مجرمین سایبری قرار گرفت، غیرفعال گردید و مجرمین درخواست 9000 bitcoin معادل 3.6 میلیون دلار را کرده‌اند. این‌یکی از بالاترین درخواست‌های باج سایبری در دنیا می‌باشد.
مجرمین سایبری از باج افزار یا بدافزار باج‌گیر(Ransomware) برای حمله به این بیمارستان استفاده کردند و سیستم‌های بیمارستان در حال حاضر به مدت یک هفته غیرفعال است. این بیمارستان به علت این حمله قادر به ادامه فعالیت روزمره خود نبوده است و عوامل این مرکز به‌صورت دستی (با کاغذ و خودکار) و با فکس و تلفن همه موارد را ثبت و اجرا می‌کنند. برای اینکه این برافراز به دیگر سیستم‌ها انتقال نیابد استفاده از کامپیوتر ممنوع شده است. برخی از بیماران نیز در حال انتقال به مکان‌های دیگر هستند.
یکی از نمایندگان بیمارستان می‌گوید که چالش‌های جدی IT از هفته پیش نمایان شدند و باعث اعلام یک وضعیت اضطراری داخلی شد. این حملات به‌صورت تصادفی بود و حالت مخرب نداشت. در این زمان بیمارستان درخواست کمک حرفه‌ای سایبری کرده است و سازمان FBI و پلیس شهر Los Angeles در جریان ماجرا قرار گرفتند.
به نظر می‌رسد که هدف مجرمین سایبری سرقت داده بیماران نبوده است چون مدارک و شواهدی از سرقت وجود ندارد. برخی از خدمات مانند دریافت آزمایش‌ها به مکان‌های دیگری انتقال‌یافته‌اند که راه بیماران را دور کرده است و باعث سختی بیشتری برای آنان شده است.
در حملات باج‌گیری مجرمین سایبری وارد شبکه قربانی می‌شوند، داده‌ها را رمزنگاری می‌کنند و سیستم را از دسترس خارج می‌کنند و برای بازگشت داده‌ها معمولاً درخواست باج به‌صورت bitcoin می‌کنند.
درخواست مبلغ 9000 bitcoin برای چنین حملاتی بسیار بالا و بی‌سابقه است اما باوجود یک بیمارستان با پشتیبانی مالی قوی این امر طبیعی به نظر می‌رسد. شاید در آینده ما شاهد موارد مشابهی از این حملات و درخواست باج باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید