LOADING CLOSE

سرقت اطلاعات بیماران از Advantage Dental

سرقت اطلاعات بیماران از Advantage Dental

سرقت اطلاعات بیماران از Advantage Dental

سرقت اطلاعات بیماران از Advantage Dental

روزنامه  Portland Tribune در آمریکا در تاریخ 26/12/1393 گزارش نمود که کلینیک های دندانپزشکی Advantage Dental به 151626 مشتری خود اطلاعیه سرقت اطلاعات آنان را ارسال نمود. این شرکت در این اطلاعیه خدمات مجانی مانیتورینگ و امکان پشتیبانی از مرکز تماس های خود ارائه داد.

گزارش شده است که پایگاه داده های اطلاعات داخلی مشتریان این شرکت در تاریخ 1393/12/28 به مدت سه روز توسط هکر ها استخراج میگردید و پس از گذشت این مدت سیستم تشخیص نفود شرکت دسترسی غیر مجاز را شناسایی نمود.

داده های برداشت شده توسط هکر ها شامل اسامی، تاریخ تولد، شماره تماس، شماره امنیت اجتماعی و آدرس بیماران میشد. این شرکت تاکید داشت که داده های درمان، پرداخت و دیگر اطلاعات مالی به دست هکر ها نیافتاده است.

این نفوذ از طریق ورود یک بدافزار (Malware) به سیستم یکی از کارمندان شرکت انجام شد. این بدافزار سپس به اسم کاربر و اسم رمز کاربر دسترسی پیدا کرد و بقیه هکر ها را به عضویت پایگاه داده های عمومی در آورد.

هکر ها به اطلاعات مالی و درمان بیماران دسترسی نداشتند. در این مورد تیم پشتیبانی امنیت این شرکت تهدید را نسبتآ سریع شناسایی نمودند. در موارد دیگر هکر ها ماه های متوالی در سیستم قربانی مشغول برداشت اطلاعات بوده اند.

برای سازمان های که هک میگردند توصیه میشود که آنها بسیار شفاف عمل کنند، مسئولیت نفوذ را قبول کنند و از آن تجربه برای امنیت بیشتر در آینده استفاده کنند.

فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی ، فایروال ایرانی، فایروال بومی، اکاننتینگ بومی، هلپ دسک بومی

سرقت اطلاعات بیماران از Advantage Dental

دیدگاهتان را بنویسید