LOADING CLOSE

SOHO WAF

فایروال وب بومی اسپولر (Spooler WAF)

{tab معرفی فایروال وب اسپولر|blue|active|align_right}   فایروال وب اسپولر (Spooler WAF) با گسترش روز افزون استفاده از برنامه های مبتنی بر وب و تنوع آنها در ساختار و زبان های مختلف برنامه نویسی، همیشه حملات و تهدید های جدی و رو به رشدی در این لایه از شبکه (7) وجود داشته است . سازمانها ،