LOADING CLOSE

Security Firewall

فایروال وب بومی اسپولر (Spooler WAF)

{tab معرفی فایروال وب اسپولر|blue|active|align_right}   فایروال وب اسپولر (Spooler WAF) با گسترش روز افزون استفاده از برنامه های مبتنی بر وب و تنوع آنها در ساختار و زبان های مختلف برنامه نویسی، همیشه حملات و تهدید های جدی و رو به رشدی در این لایه از شبکه (7) وجود داشته است . سازمانها ،

فایروال یوتی‌ام بومی اسپولر (Spooler Firewall SolarX)

{tab معرفی فایروال یوتی‌ام اسپولر|blue|active|align_right}   فایروال یوتی‌ام اسپولر (سولارایکس) سالهاست که دیواره های آتش به عنوان یک ضرورت در مواجهه با حملات رایانه ای در حوزهء فناوری اطلاعات و ارتباطات بکار گرفته میشوند. از آنجا که مقولهء امنیت وارداتی نیست طبعا مدیران شبکه مایل به بکارگیری دیواره های آتش بومی بودند اما شاید به