LOADING CLOSE

Personal Data

راهنمایی برای محافظت از مشکلات فیشینگ (Phishing)

راهنمایی برای محافظت از مشکلات فیشینگ (Phishing) مجرمین سایبری حملات خود را بر اساس حجم بالای اطلاعات شخصی موجود آنلاین تنظیم می‌کنید و بر اساس تحقیقات انجام‌شده دو عامل ایمیل و لینک‌های اینترنتی را بیش از بقیه مورداستفاده قرار می‌دهند. در این مقاله چندین نکته در مورد جلوگیری از حملات فیشینگ ارائه‌شده است و امید