LOADING CLOSE

مدیریت قرارداد

حمله سایبری به روزنامه New York Times

  حمله سایبری به روزنامه New York Times :  دفتر روزنامه New York Times در مسکو هدف مجرمین سایبری قرار گرفت. در حال حاضر شواهدی از موفقیت هکرها و نقض به این روزنامه وجود ندارد. سخنگوی روزنامه می‌گوید که آن‌ها به‌طور مستمر در حال مانیتور کردن.سیستم‌های خود با آخرین ابزار و تحلیل‌ها هستند. در حال